Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

ERS 2023: Mikrobiota wpływa na ryzyko wystąpienia astmy wczesnodziecięcej

Udostępnij:
Wpływ mikrobioty na ludzki organizm, zarówno jego wzrost i rozwój, jak i patogenezę wielu chorób, pozostaje tematem licznych badań, a wyniki niektórych z nich bywają intrygujące. Nie inaczej było podczas tegorocznego kongresu ERS w Mediolanie, gdzie przedstawiono solidne dowody na udział mikrobioty w indukowaniu astmy wczesnodziecięcej.
Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci na całym świecie, cierpi na nią około 14 proc. populacji pediatrycznej. Dane literaturowe podają, że pomimo dużej częstości występowania wyniki leczenia są niezadowalające, a każdego roku dochodzi do kilku zgonów, których można było uniknąć. Charakterystyczne objawy obejmują świszczący oddech, duszność i kaszel, które zazwyczaj są wywoływane przez wiele uchwytnych bodźców.

Z powyższych względów zasadne wydaje się gromadzenie wiedzy, która w konsekwencji pozwoliłaby na zapobieganie chorobie. Paryscy naukowcy z French National Institute of Health and Medical Research przeprowadzili badanie, w którym zebrano próbki kurzu z podłogi 103 placówek sprawujących opiekę nad małymi dziećmi (średni wiek około 2 lat); następnie, przy użyciu metod genetycznych, dokonano identyfikacji bakterii obecnych na cząsteczkach kurzu. Jednocześnie przeprowadzono wywiad z rodzicami dzieci, będących podopiecznymi testowanych placówek, czy u ich dzieci wystąpiły jakiekolwiek objawy ze strony układu oddechowego, takie jak świszczący oddech.

Na podstawie rodzaju bakterii znalezionych w próbkach badacze byli w stanie pogrupować mikrobiotę z ośrodków opieki dziennej na cztery szerokie kategorie; w jednej z nich, w której dominowały bakterie z rodzaju Streptococcus i Lactococcus, zwiększone było ryzyko wystąpienia świszczącego oddechu, w porównaniu z bardziej powszechną kategorią (mieszanką Streptococcus, Neisseria i Haemophilus).

Powyższe badanie sugeruje, że istnieje różnica w ryzyku rozwoju astmy w zależności od składu mikrobioty obecnej w żłobku czy przedszkolu; autorzy podają, że kolejnym krokiem powinny być próby zrozumienia, jakie czynniki kształtują ową „społeczność bakteryjną”. To, wraz z przyszłymi ustaleniami z innych badań, mogłoby stanowić podstawę dla strategii zdrowia publicznego i pomóc zapobiegać przewlekłym chorobom układu oddechowego u dzieci.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.