Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ensifentrine przynosi ulgę pacjentom z POChP

Udostępnij:

Niedawne zatwierdzenie ensifentrine przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oznacza pierwszą nową terapię dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) od ponad dekady.

Ensifentrine jest pierwszym w swojej klasie selektywnym podwójnym inhibitorem fosfodiesterazy 3 (PDE 3) i PDE 4, łączącym w jednej cząsteczce zarówno działanie rozszerzające oskrzela, jak i niesteroidowe działanie przeciwzapalne. Lek jest dostarczany przez standardowy nebulizator strumieniowy.

Ensifentrine to nowa klasa leków

– Chociaż obecnie zatwierdzone terapie POChP, takie jak leki rozszerzające oskrzela i wziewne kortykosteroidy (ICS), przyniosły korzyści wielu pacjentom, nadal potrzebne są dodatkowe opcje leczenia, aby pomóc tym, którzy utrzymują objawy i cierpią z powodu częstych zaostrzeń. Ensifentrine to nowa klasa leków, która hamuje zarówno PDE 3, jak i PDE 4; powoduje to zarówno rozszerzenie oskrzeli, jak i zahamowanie odpowiedzi zapalnej w POChP – powiedział dr Diego J. Maselli z University of Texas Health Science Center w San Antonio w Teksasie.

Duże badania III fazy, podwójnie ślepej, randomizowane, kontrolowane placebo wykazały, że ensifentrine poprawia czynność płuc i zmniejsza ryzyko zaostrzeń u pacjentów z objawową umiarkowaną do ciężkiej POChP. Uczestnicy badania nie otrzymywali długo działającej terapii podtrzymującej lub otrzymywali długo działającego beta-agonistę (LABA) lub długo działającego antagonistę muskarynowego (LAMA) z wziewnymi kortykosteroidami lub bez nich.

Zatwierdzenie przez FDA zostało poparte danymi z badań fazy 3 ENHANCE 1 i 2, które obejmowały odpowiednio 760 i 789 dorosłych w wieku 40–80 lat z umiarkowaną lub ciężką objawową POChP.

Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej 3 mg ensifentrine podawanej za pomocą nebulizatora lub placebo dwa razy na dobę. W obu badaniach istotnie poprawiała czynność płuc, uwzględniając pierwszorzędowy wynik w postaci średniej natężonej objętości wydechowej na sekundę w ciągu 0–12 godzin po podaniu w porównaniu z placebo.

Ensifentrine istotnie poprawia objawy i jakość życia

W badaniu ENHANCE 1 ensifentrine istotnie poprawiała objawy i jakość życia w porównaniu z placebo po 24 tygodniach. Wyniki badania ENHANCE 2 wykazały podobne tendencje na jej korzyść, chociaż różnice nie były istotne po 24 tygodniach. Jednak efekty ensifentrine w porównaniu z placebo były ogólnie spójne we wszystkich punktach końcowych dotyczących objawów i jakości życia we wszystkich ocenach w okresie badania, napisali naukowcy.

Ponadto lek wziewny był dobrze tolerowany, a podobny odsetek pacjentów otrzymujących ensifentrine i placebo zgłaszał zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (odpowiednio 38,4% i 36,4% w badaniu ENHANCE 1 oraz odpowiednio 35,3% i 35,4% w badaniu ENHANCE 2).

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były zapalenie nosogardzieli, nadciśnienie tętnicze i ból pleców, zgłaszane u <3% pacjentów. – Profil bezpieczeństwa ensifentrine jest plusem dla pacjentów. Była ona dobrze tolerowana w tych badaniach, a profil działań niepożądanych był podobny do placebo – podkreślił dr Maselli.

Terapia uzupełniająca przy astmie i mukowiscydozie?

Ensifentrine jest dostarczana za pomocą nebulizatora i dozowana co 12 godzin. Niektórzy pacjenci mogą nadal preferować stosowanie inhalatorów, podczas gdy inni mogą czuć się bardziej komfortowo z tym sposobem podawania. W praktyce klinicznej „ensifentrine jest mile widzianym dodatkiem do obecnego arsenału terapii POChP jako opcja dla pacjentów, którzy mają objawy lub częste zaostrzenia”, jak podkreślił dr Maselli.

Prawdopodobie ensifentine może być stosowana jako leczenie uzupełniające u pacjentów otrzymujących potrójną terapię (ICS/LABA/LAMA) oraz u pacjentów z innymi obturacyjnymi chorobami zapalnymi, takimi jak astma, rozstrzenie oskrzeli i mukowiscydoza.

Pulmonologia subskrybuj newsletter

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.