Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Itepekimab w leczeniu umiarkowanej lub ciężkiej astmy

Udostępnij:
Itepekimab to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko szlakowi interleukiny 33 biorącej udział w procesie zapalnym w astmie oskrzelowej. Na łamach „The New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego drugiej fazy dotyczącego jego zastosowania u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką astmą.
Dorosłych pacjentów otrzymujących sterydy wziewne oraz dodatkowo długo działających agonistów beta-adrenergicznych zrandomizowano w równych proporcjach do jednego z czterech ramion badania: itepekimab w dawce 300 mg, itepekimab oraz dupilumab w dawce po 300 mg, sam dupilumab w dawce 300 mg lub placebo. Leki były podawane co 14 dni przez 12 tygodni. Po randomizacji przerwano leczenie długo działającymi agonistami beta-adrenergicznymi oraz zmniejszono dawkę wziewnych glikokortykosteroidów w 6. i 9. tygodniu leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie zdarzenia sugerującego nasilenie astmy.

W sumie zrandomizowano 296 pacjentów. Do 12. tygodnia do zaostrzenia astmy doszło u 22 proc. pacjentów, którzy otrzymali itepekimab, 27 proc. pacjentów, którzy otrzymali itepekimab i dupilumab, 19 proc. tych, którzy otrzymali sam dupilumab i 41 proc. w grupie placebo: zarówno itepekimab, jak i dupilumab w monoterapii wykazywały wyższość nad placebo, podczas gdy połączenie itepekimabu i dupilumabu nie wykazało statystycznej wyższości nad placebo. Nie odnotowano różnic w częstości zdarzeń niepożądanych pomiędzy ramionami badania.

Zastosowanie itepekimabu w monoterapii zmniejsza częstość zaostrzeń astmy u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką astmą oskrzelową.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.