SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Jak najlepiej diagnozować i prowadzić astmę? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.
 
Działy: Aktualności
Jaki jest najlepszy sposób na zdiagnozowanie I prowadzenie astmy u dorosłego? To może być trudne, bo astma może rozwinąć się przy wielu warunkach a leczenie zależy od tego, co ją powoduje.
Eksperci Uniwersytetu w Teksasie, Części Medycznej przebadali obecne dostępne w wielu źródłach informacje na temat diagnozowania i prowadzenia łagodnej do umiarkowanej astmy u dorosłych oraz podsumowali je. Stwierdzili, że efektywna terapia musi zawierać badanie fizykalne oraz spirometrię, historię zdrowia pacjenta oraz próbować odpowiedzieć na pytanie co powoduje ataki astmy.

Po diagnozie podczas każdej wizyty lekarz winien zadać choremu pytania dotyczące objawów, ich kontrolowania oraz jakości życia. Spirometria powinna być powtarzana co rok do dwóch lat jeżeli objawy nie uległy zmianie.

Obrazowanie klatki piersiowej może być użyteczne w diagnozie astmy w pewnych sytuacjach , w tym wtedy, gdy pacjent ma w wywiadzie palenie papierosów lub narażenie na substancje chemiczne lub znajduje się w grupie ryzyka POCHP albo raka płuca.

Cel leczenia astmy stanowi redukcja objawów, pomoc w codziennych aktywnościach, dobre wyniki testów pulmonologicznych oraz minimalizacja ryzyka przyszłych ataków oraz leczenie skutków ubocznych. Lekarze powinni prowadzić chorych na astmę w oparciu o wytyczne, na podstawie których zaplanują postepowanie biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe oraz alergeny i wirusy, jak również słabość lub siłę działania leków rekomendowanych do stosowania.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe