Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Morfina łagodzi uporczywy kaszel u chorych z idiopatycznym włóknieniem płuc

Udostępnij:

Uporczywy kaszel potrafi znacznie upośledzić jakość życia, stąd tak ważne jest odpowiednie leczenie – optymalnie proste, tanie, skuteczne i bezpieczne. Dowody na takie właśnie dostarczono na łamach prestiżowego „The Lancet Respiratory Medicine”. 

Idiopatyczne włóknienie płuc jest postępującą chorobą, objawiającą się między innymi uporczywym, znacznie upośledzającym jakość życia kaszlem u większości pacjentów. Co gorsza, obecnie nie ma sprawdzonych metod leczenia, co w kontekście postępującej utraty sprawności i wysokiego ryzyka przedwczesnego zgonu jest dodatkowym obciążeniem dla chorego.

Zespół brytyjskich badaczy postanowił przetestować zastosowanie małej dawki morfiny o kontrolowanym uwalnianiu w porównaniu z placebo jako terapii przeciwkaszlowej.

PACIFY COUGH to wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą przeprowadzone w trzech ośrodkach specjalistycznych. U kwalifikujących się w sumie 44 pacjentów w wieku 40–90 lat rozpoznano idiopatyczne włóknienie płuc w ciągu 5 ostatnich lat, któremu towarzyszył kaszel trwający co najmniej 8 tygodni o nasileniu co najmniej 3 lub więcej w skali VAS. Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej placebo dwa razy dziennie lub morfinę o kontrolowanym uwalnianiu doustnie w dawce 5 mg dwa razy dziennie przez 14 dni, a następnie po 7-dniowym okresie wypłukania. Czynność płuc u badanej populacji była umiarkowanie upośledzona – średnie FVC wynosiło 2,7 l, średnia przewidywana FVC 82 proc, a średnia przewidywana pojemność dyfuzyjna tlenku węgla 48 proc.

Obiecująca metoda łagodzenia kaszlu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc

Morfina zmniejszała obiektywną częstość kaszlu w ciągu dnia o 39,4 proc. w porównaniu z placebo. Średnia częstotliwość kaszlu zmniejszyła się z 21,6 epizodu na godzinę na początku badania do 12,8 w przypadku stosowania morfiny, podczas gdy nie zmieniła się w przypadku placebo.

Tolerancja leczenia była dobra, gdyż przestrzeganie zasad leczenia wynosiło po 98 proc. w obu grupach. Działania niepożądane zaobserwowano u 40 proc. uczestników w grupie morfiny i 14 proc. w grupie placebo, a głównymi były nudności i zaparcia, jednak nie prowadziło to do odstawienia leczenia.

Morfina wydaje się obiecująca jako skuteczna metoda łagodzenia kaszlu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc, a według samych autorów przyszłe badania powinny skupiać się na długoterminowej ocenie tej interwencji.

Pulmonologia subskrybuj newsletter

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.