Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Prof. Korzeniewska-Koseła o rzadziej występujących mykobakteriozach płuc ►

Udostępnij:
– Najwięcej problemów diagnostycznych sprawiają rzadko występujące prątki. Brakuje miarodajnych badań i zaleceń. Niemniej eksperci opracowali pewien zbiór dobrych praktyk na podstawie doświadczeń klinicznych – mówi prof. Maria Korzeniewska-Koseła, kierownik Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
W ostatnich latach powstały ważne zalecenia dotyczące najczęstszych prątków niegruźliczych wywołujących choroby płuc. Mówią o tym zarówno zalecenia brytyjskie, jak i międzynarodowych ekspertów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Opierały się one na dobrej jakości badaniach klinicznych. Jak przyznaje prof. Maria Korzeniewska-Koseła, najwięcej problemów diagnostycznych i terapeutycznych sprawiają rzadko występujące prątki. W tym wypadku brakuje miarodajnych badań i zaleceń. Niemniej eksperci opracowali pewien zbiór dobrych praktyk na podstawie doświadczeń klinicznych.

Prof. Korzeniewska-Koseła w swoim wykładzie przypomina ogólne zasady diagnostyki niegruźliczych prątków wywołujących choroby płuc, z uwzględnieniem ich rzadszych grup. Szczególną uwagę zwraca na badania w kierunku lekooporności oraz monitorowanie skuteczności leczenia.

Wiele problemów przysparza również samo leczenie w przypadkach niektórych mykobakterioz, ponieważ trudno uzyskać pozytywny efekt terapii. Ekspertka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie „leczyć, czy nie leczyć mykobakteriozę płuc?”, a także od czego zależy powodzenie terapii. Omawia także poszczególne gatunki prątków oraz postępowanie po ich wykryciu.Wykład „Postępowanie w rzadziej występujących mykobakteriozach płuc” prof. Maria Korzeniewska-Koseła wygłosiła podczas konferencji Top Pulmonological Trends 2022 organizowanej przez Wydawnictwo Termedia.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.