Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przełom w leczeniu doraźnym astmy oskrzelowej

Źródło: Małgorzata Farnik/ GINA
Autor: Marta Koblańska |Data: 06.09.2019
 
 
Wraz z publikacją zaktualizowanych wytycznych GINA nastąpiła zmiana w zakresie stosowania leczenia doraźnego. Do tej pory lekiem doraźnym w każdym stopniu ciężkości choroby był krótkodziałający betamimetyk wziewnie (SABA), a dla stopnia pierwszego (astma epizodyczna) zalecano lek doraźny jako jedyną terapię.
Od długiego czasu podejmowano dyskusje czy jest to dla chorego leczenie bezpieczne biorąc pod uwagę wynikający z definicji astmy zapalny jej charakter, niezależnie od stopnia ciężkości. Jako lek doraźny w astmie stopnia I czyli epizodycznej wprowadzono połączenie formoterolu z niską dawką wziewnego glikokortykosteroidu (GKS). Można też zastosować SABA jako lek doraźny, ale wówczas zawsze musi być jednocześnie zalecono niska dawka GKS. Wczesne zastosowanie GKS wziewnie pozwala na lepszą poprawę parametrów czynnościowych, ogranicza ryzyko wystąpienia ciężkiego zaostrzenia.

Dla wszystkich stopni ciężkości astmy zalecane jest łączne podawanie formoterolu z niską dawką wziewnego GKS.

Zmiana w leczeniu doraźnym dotyczy chorych w wieku dorosłym oraz nastolatków w wieku 12 r.ż. i starszych, natomiast w leczeniu astmy u dzieci do 11 lat nadal lekiem doraźnym pozostaje SABA. W przypadku astmy epizodycznej zaleca się zastosowanie niskiej dawki GKS zawsze, gdy chory wymaga zastosowania SABA.

Niestety zalecenia wskazywane przez GINA nie znajdują odzwierciedlenia w rejestracji leków i nawet autorzy wytycznych wskazują, że jest to zalecenie off- label. Niektóre firmy farmaceutyczne podjęły starania zmiany ChPL, ale ten proces zapewne jeszcze będzie trwał. Powstaje wobec tego pytanie – jak praktycznie i zgodnie z prawem stosować leki doraźne w astmie? Zgodnie z regulacją prawną można zastosować lek off- label; wymagane jest przekazanie tej informacji choremu i uzyskanie jego zgody. Prawnik interpretujący zasady przepisywania leków refundowanych wskazuje również na fakt, iż lekarz stosując leki zgodnie z przyjętymi standardami leczenia unika wystąpienia narażenia chorego na negatywne następstwa zdrowotne lub zwiększenia ryzyka zdrowotnego. Z tytułu tych narażeń lekarz mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

PISMIENNICTWO
Zajdel – Całkowska” Zasady przepisywania leków refundowanych przez lekarza POZ”. Terapia 2018; 3 (362) : 12-13.
https://ginasthma.org/gina-reports/
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe