Specjalizacje, Kategorie, Działy

Pulsy metyloprednizolonu w leczeniu ciężkiego COVID-19

Udostępnij:
Na łamach European Respiratory Journal ukazały się wyniki irańskiego badania klinicznego, dotyczącego zastosowania pulsów z metyloprednizolonu u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19.
Doświadczenie miało charakter randomizowanego badania klinicznego, które nie uwzględniało kontroli placebo.

Pacjentów z COVID-19, u których rozpoznano wczesną fazę zapalenia płuc (potwierdzoną w tomografii komputerowej), z saturacją poniżej 90%, randomizowano do pulsów z metyloprednizolonu (dożylne podanie 250 mg/dzień metyloprednizolonu przez 3 dni), korzystając z terapii standardowej. W badaniu analizowano odsetek pacjentów, u których doszło do poprawy klinicznej oraz śmierci.

W badaniu randomizowano 34 pacjentów zarówno w grupie leczonej metyloprednizolonem, jak i w grupie kontrolnej. Odsetek pacjentów, u których doszło do poprawy klinicznej był wyższy w grupie interwencyjnej (94,1% vs. 57,1%), podczas gdy odsetek pacjentów, którzy umarli był tak samo na wyższym poziomie w grupie kontrolnej (5,9% vs. 42,9%). Zastosowanie metyloprednizolonu wiązało się z mniejszym ryzykiem śmierci (HR=0,29; 95% CI: 0,15-0,56).

Wyniki omawianego badania wskazują, że zastosowanie pulsów metyloprednizolonu może przynosić korzyści pacjentom z ciężkim przebiegiem COVID-19. Ograniczeniami badania były: brak informacji o zmianie miana wirusa oraz brak kontroli placebo.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.