Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Stanowisko AHA w sprawie leczenia chirurgicznego zatorowości płucnej

Udostępnij:
Zatorowość płucna jest częstą chorobą o przebiegu od skąpoobjawowego do bardzo ciężkiego. Śmiertelność z jej powodu wciąż pozostaje wysoka. American Heart Association opublikowało stanowisko na temat chirurgicznego i mechanicznego wspomagania krążenia w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka.
Na tegorocznym kongresie The Society of Thoracic Surgeons – 23 stycznia w San Diego w Kalifornii – zaprezentowano stanowisko American Heart Association dotyczące postępowania chirurgicznego i mechanicznego wspomagania krążenia w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka.

Śmiertelność pacjentów, u których wystąpiła istotna hemodynamicznie zatorowość płucna, przekracza 25 proc. Szacuje się, że nawet u 45 proc. pacjentów choroba występuje lub przechodzi w cięższą postać kliniczną, w tym niestabilność hemodynamiczną. Opcje leczenia hemodynamicznie istotnej choroby obejmują leczenie przeciwzakrzepowe, trombolizę, embolektomię przezcewnikową oraz zaawansowane terapie chirurgiczne, w tym embolektomię chirurgiczną oraz mechaniczne wspomaganie krążenia. Jednak oparte na aktualnych wytycznych chirurgia i wspomaganie krążenia były zarezerwowane dla pacjentów, u których nie powiodło się lub występowały przeciwwskazania do innych opcji leczenia.

Zdecydowana większość literatury dotyczącej zatorowości płucnej nie obejmuje postaci o znaczeniu hemodynamicznym. Dodatkowo wcześniejsze oświadczenie AHA dotyczące leczenia przezcewnikowego ostrzegało przed ekstrapolacją wyników na pacjentów niestabilnych hemodynamicznie, ponieważ praktycznie wszystkie wcześniejsze badania nie obejmowały tych pacjentów.

Jak podkreślono w niniejszym dokumencie, nowoczesne strategie postępowania chirurgicznego i mechaniczne wspomaganie krążenia zapewniają doskonałą przeżywalność (97 proc.) nawet wśród najciężej chorych pacjentów, w tym tych, którzy zgłaszają się z zatrzymaniem krążenia i przeszli resuscytację krążeniowo-oddechową.

Szersze stosowanie tych metod leczenia może zapewnić dodatkowe korzyści w zakresie przeżycia. Członkowie AHA apelują także o zwiększenie nacisku na edukację klinicystów w zakresie interwencji chirurgicznej w zatorowości płucnej o ciężkim przebiegu oraz włączenie pacjentów z istotną hemodynamicznie chorobą do rejestrów i badań w celu monitorowania skuteczności leczenia.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

Stanowisko AHA zostało opublikowane w magazynie „Circulation": „Surgical Management and Mechanical Circulatory Support in High-Risk Pulmonary Agebolisms: Historical Context, Current Status, and Future Directions”.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.