Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Tezepelumab zmniejsza liczbę zaostrzeń w ciężkiej astmie

Udostępnij:
Wyniki badania NAVIGATOR nad tezepelumabem wykazały, że leczenie dorosłych i młodzieży z ciężką, niekontrolowaną astmą nowym lekiem biologicznym znacznie zmniejsza częstości zaostrzeń wymagających hospitalizacji i wizyt na oddziale ratunkowym.
Tezepelumab to lek o nowatorskim mechanizmie działania. Blokuje limfopoetynę zrębu grasicy (TSLP), która jest cytokiną wytwarzaną przez komórki nabłonka. Poziomy TSLP korelują z niedrożnością dróg oddechowych, ciężkością choroby i opornością na glukokortykoidy. TSLP bierze udział w zapaleniu T2 w drogach oddechowych, ale także odgrywa rolę w interakcjach między komórkami dróg oddechowych i komórkami odpornościowymi, które nie polegają wyłącznie na zapaleniu T2. Ten szeroki mechanizm działania odróżnia tezepelumab od większości stosowanych w leczeniu astmy leków biologicznych, które są bardziej ukierunkowane.

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne trzeciej fazy pokazało, że pacjenci z ciężką, niekontrolowaną astmą, którzy otrzymywali tezepelumab, mieli mniej zaostrzeń i lepszą czynność płuc, kontrolę astmy i jakość życia związaną ze zdrowiem niż ci, którzy otrzymywali placebo.

Lek jest obiecujący, ale potrzebne są kolejne badania.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.