Specjalizacje, Kategorie, Działy

Trombektomia mechaniczna poprawia wyniki leczenia nadciśnienia płucnego

Udostępnij:
Na podstawie danych 99 osób naukowcy stwierdzili, że zastosowanie trombektomii mechanicznej wiązało się ze zmniejszeniem liczby poważnych zdarzeń niepożądanych w krótkim okresie i poprawą jakości życia w długim okresie u pacjentów z zatorowością płucną z nadciśnieniem płucnym.
Wpływ trombektomii mechanicznej (mechanical thrombectomy – MT) na zdarzenia niepożądane i długoterminowe wyniki u pacjentów z zatorowością płucną (pulmonary embolism – PE) i z ciężkim nadciśnieniem płucnym (pulmonary hypertension – PH) nie został dobrze zbadany, napisał dr Kenneth Cho ze szpitala Jefferson Einstein Montgomery Hospital w East Norriton w Pensylwanii i współpracownicy.

Podczas dorocznego spotkania Towarzystwa Radiologii Interwencyjnej naukowcy pod kierownictwem dr. Kennetha Cho ze szpitala Jefferson Einstein Montgomery Hospital w East Norriton w Pensylwanii zaprezentowali wyniki przeglądu 6-miesięcznych danych dotyczących MT u pacjentów z PE z ciężkim PH. Dane zaczerpnięto z prospektywnego, wieloośrodkowego rejestru (rejestr FLASH) utworzonego w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności systemu FlowTriever w trombektomii medycznej u pacjentów z ciężkim PH zdefiniowanym jako skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynoszące co najmniej 70 mmHg. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była złożona punktacja głównych zdarzeń niepożądanych w ciągu 48 godzin leczenia; następnie pacjentów obserwowano przez 6 miesięcy. Pełne badanie ukończyło 83 pacjentów, a okres obserwacji trwał średnio 204 dni. Większość pacjentów (92,9%) zaliczano do grupy średniego ryzyka PE, a 7,1% do grupy wysokiego ryzyka.

W ciągu 48 godzin od MT średnie skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej znacząco spadło z 78,9 mmHg do 60,9 mmHg ( p < 0,0001). Ponadto u 74,2% pacjentów PH ustąpiło lub zmniejszyło się jego nasilenia. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych w tym czasie wyniosła 3,1%

W trakcie długotrwałej obserwacji pacjenci zgłaszali poprawę stosunku prawej komory do lewej komory (RV / LV), ciśnienia skurczowego RV i funkcji RV, co wskazywało na trwałe ustąpienie PH.

Po 6 miesiącach pacjenci zgłaszali również zmniejszenie duszności i poprawę jakości życia, a także doświadczyli niższego wskaźnika śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego i przewlekłej zakrzepowo-zatorowej choroby naczyń płucnych.

Ograniczenia badania obejmowały stosunkowo małą populację, jednak wyniki sugerują krótko- i długoterminowe korzyści dla pacjentów z PE i ciężkim PH po leczeniu trombektomią mechaniczną – podsumowali naukowcy.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.