Specjalizacje, Kategorie, Działy

USG płuc point of care – niewykorzystany potencjał

Udostępnij:

USG płuc jest stosunkowo prostym do wykonania (interpretacja to już osobny temat) badaniem, które w szpitalach krajów wysoko rozwiniętych jest powszechnie dostępne. Rola tego rodzaju ultrasonografii nie została jednak określona w dobrze zaprojektowanych i przeprowadzonych badaniach, o czym przekonuje publikacja z „The Chest”.

Ultrasonografia płuc point of care jest cennym narzędziem pozwalającym na podejmowanie lepszych decyzji, nie istnieją jednak ścisłe algorytmy, które mówiłyby, w jakich sytuacjach jej wykonanie jest konieczne. Stworzenie praktycznych schematów postępowania, szczególnie w ramach pracy ostrodyżurowej, musi opierać się na dobrej jakości dowodach, czyli przede wszystkim badaniach randomizowanych oraz metaanalizach; bez tego zaimplementowanie ultrasonografii płuc w postępowanie z pacjentem będzie subiektywne, co z pewnością nie służy poprawie jakości opieki, a dodatkowo jest marnotrawieniem potencjalnie cennej, taniej i łatwo dostępnej metody.

Świadomy potencjału USG płuc point of care zespół duńskich naukowców z Aarhus University Hospital przeprowadził systematyczny przegląd dostępnego materiału dowodowego w celu określenia, jakie doniesienia dominują w dokumentowaniu jego zastosowania w warunkach ostrodyżurowych. Uwzględniono wszystkie dostępne prace w bazach danych PubMed, MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Scopus i Cochrane Library opublikowanych przed 13 maja 2023 r.

W sumie sprawdzono 4076 artykułów, a po selekcji i ręcznym przeszukaniu uwzględniono 406 z nich. Od stycznia 2020 do maja 2023 r. liczba publikacji podwoiła się, z 204 do 406 artykułów – widać zatem wzrost zainteresowania tą metodą. Schemat badań miał głównie charakter obserwacyjny (92 proc.), następnie randomizowany (zaledwie 4 proc.) i serie przypadków (3 proc.). Pierwszorzędowa miara wyniku dotyczyła trafności diagnostycznej (79 proc.), algorytmu diagnostycznego (8 proc.), a w 1 proc. przypadków badano, czy USG płuc zmienia sposób leczenia. Mimo wspomnianego wzrostu zainteresowania badaczy z biegiem czasu nie zaobserwowano wzrostu odsetka  badań randomizowanych.

Autorzy omawianej publikacji przygotowali dla czytelników ogólnodostępną interaktywną bazę danych, która umożliwia wyszukiwanie dowolnych zainteresowań z zakresu USG płuc - link znajduje się tutaj.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.