Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wyniki badań zatorowości płucnej: leczenie domowe a leczenie szpitalne

Udostępnij:
Zgodnie z wynikami badań opublikowanych w Thrombosis Research, prawie połowa pacjentów z ostrą zatorowością płucną (PE) była leczona w domu z małą częstością zdarzeń niepożądanych.
W prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu diagnostycznym YEARS przeprowadzonym w 12 szpitalach w Holandii, naukowcy poddali analizie częstość nieplanowanych i ponownych hospitalizacji pacjentów, chorujących na PE. W badaniu wzięli udział pacjenci leczeni w domu oraz w szpitalu.

Spośród 404 pacjentów z ostrą zatorowością płucną, 184 (46%) pacjentów było leczonych w domu. U osób chorych leczonych w szpitalach, mediana czasu przyjęcia wynosiła 3 dni. Odsetek ponownych hospitalizacji z powodu zatorowości płucnej u pacjentów leczonych w domu wyniósł 9,7% w porównaniu z ilością pacjentów hospitalizowanych. W tym przypadku odsetek wyniósł 8,6% (surowy współczynnik ryzyka 1,1; 95% 0,57-2,1).

Wskaźniki zdarzeń niepożądanych były niskie, a wskaźniki nieplanowanych, ponownych przyjęć osób chorych na PE nie różniły się między pacjentami leczonymi w domu lub w szpitalu. Naukowcy uznali, że wyniki badania potwierdzają powszechny trend częstszego leczenia pacjentów z PE w domu.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.