Wyślij
Udostępnij:
 
 
ESMO

ESMO 2022: Zanieczyszczenie powietrza związane z rozwojem raka płuca u osób niepalących

Źródło: Katarzyna Stencel, ESMO Congress 2022,
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 13.09.2022
 
 
Podczas tegorocznego kongresu ESMO przedstawiono wyniki badania wskazujące, że zanieczyszczenie powietrza prowadzące do uwolnienia interleukiny 1β w komórkach z obecnością mutacji w genie EGFR prowadzi do rozwoju raka płuca.
Zwiększona ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza (cząsteczki średnicy 2,5 um, M25) powoduje podwyższenie ryzyka niedrobnokomórkowego raka płuca u niepalących osób, u których stwierdza się obecność mutacji w genie EGFR. Powodowane jest to napływem makrofagów i zwiększeniem stężenia mediatora zapalnego, interleukiny 1β, która promuje karcynogenezę w komórkach układu oddechowego. Niemal połowa niepalących chorych na raka płuca ma mutację w genie EGFR.

Do badania włączono 447 932 osoby w celu określenia związku pomiędzy zwiększonym stężeniem cząsteczek PM25 a rozwojem raka. Badacze wykonali też analizy niewielkich próbek zdrowej tkanki płucnej i wykryli obecność mutacji w genie EGFR w 15% przypadków i w genie KRAS w 53% przypadków. Powstawanie mutacji kierunkowych, takich jak mutacji EGFR i KRAS jest konsekwencją starzenia się komórki i ma niski potencjał nowotworzenia. W przypadku narażenia na zanieczyszczenie powietrza do nowotworzenia dochodzi szybciej, tym samym zanieczyszczenie powietrza nasila odpowiedź makrofagów.

Być może w przyszłości możliwa będzie poprawa profilaktyki raka płuca poprzez identyfikację osób niepalących z obecnością mutacji w genie EGFR, zanim za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej zidentyfikowane zostaną przednowotworowe zmiany o typie „matowej szyby”. Dalsze badania dotyczyć zapewne będą farmakoprewencji za pomocą inhibitorów interleukiny 1β.

Obecnie do programu przesiewowego z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej kwalifikują się osoby w wieku od 55 do 80 lat z wywiadem co najmniej 30 paczkolat, którzy nadal palą albo rzucili palenie w ciągu ostatnich 15 lat. Zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej pozwoliło na redukcję śmiertelności o 20% w porównaniu z wykonywaniem zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej (National Lung Screening Trial). W badaniu klinicznym TALENT (Taiwan Lung Cancer Screening for Never Smoker Trial) niskodawkową tomografię komputerową wykonywano u osób z grupy wysokiego ryzyka (rak płuca w wywiadzie rodzinnym, palenie bierne lub obecność schorzenia pulmonologicznego). Raka płuca wykryto u 2,6% uczestników badania.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.