Wyślij
Udostępnij:
 
 

Epidemiologia nowotworów w USA

Źródło: Jemal A et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2009, Featuring the Burden and Trends in Human Papillomavirus (HPV)-Associated Cancers and HPV Vaccination Coverage Levels. J Natl Cancer Inst. Published online January 7, 2013.
Autor: Dr Mackiewicz |Data: 20.01.2013
 
 
W Journal of National Cancer Institute opublikowano roczny raport dotyczący epidemiologii nowotworów w Stanach Zjednoczonych w latach 2000-2009.
W USA od wczesnych lat 90-tych obserwujemy spadek umieralności z powodu nowotworów złośliwych. W latach 2000-2009 zanotowano spadek umieralności z powodu nowotworów złośliwych zarówno u mężczyzn (1,8% rocznie) jak i u kobiet (1,4% rocznie).
W latach 2000-2009 również zanotowano spadek zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn, natomiast u kobiet liczba nowych przypadków utrzymywała się na stałym poziomie. Wzrasta natomiast zachorowalność na nowotwory związane z infekcją HPV tj. raki ustnej części gardła czy odbytu.
U mężczyzn obserwowano zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca, jelita grubego, prostaty, nerki, żołądka, raków zlokalizowanych w obrębie jamy ustnej, raków gardła, krtani, białaczek i czerniaka. Wzrost umieralności dotyczył rzadziej występujących nowotworów tj. rak wątrobowokomórkowy, raka trzustki czy czerniak skóry.
W latach 2000-2009 u mężczyzn zaobserwowano również zmniejszenie zachorowalności na raka prostaty, płuca, jelita grubego, żołądka i krtani. Wzrost zachorowalności dotyczył raka nerki, trzustki, wątrobowokomórkowego, tarczycy, czerniaka skóry oraz szpiczaka.
U kobiet obserwowano zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca, piersi, jelita grubego, jajnika, białaczek, nowotworów złośliwych układu nerwowego, szpiczaka, raka nerki, żołądka, szyjki macicy, pęcherza moczowego, przełyku, raków zlokalizowanych w obrębie jamy ustnej, raków gardła i pęcherzyka żółciowego. Wzrost umieralności dotyczył rzadziej występujących nowotworów tj. rak wątrobowokomórkowy, raka trzustki czy nowotworów złośliwych macicy.
W latach 2000-2009 u kobiet zaobserwowano również zmniejszenie zachorowalności na raka płuca, jelita grubego, pęcherza moczowego, szyjki macicy, raków zlokalizowanych w obrębie jamy ustnej, raków gardła, jajnika i żołądka. Wzrost zachorowalności dotyczył raka tarczycy, czerniaka skóry, nerki, trzustki, białaczek, raka wątrobowokomórkowego, nowotworów złośliwych macicy.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe