Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kapmatynib skuteczny u chorych na raka płuca

Źródło: ESMO 2018/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.11.2018
 
 
Wyniki badania 2. fazy GEOMETRY przedstawione podczas tegorocznego Kongresu ESMO w Monachium pokazują, że kapmatynib jest nowym lekiem ukierunkowanym molekularnie, wykazującym wysoką aktywność u wcześniej nieleczonych chorych na NDRP z obecnością METex14.
Kapmatynib jest doustnym silnie działającym wybiórczym inhibitorem MET. MET jest genem odgrywającym kluczową rolę w proliferacji, przeżyciu, inwazyjności i tworzeniu przerzutów komórek nowotworowych oraz procesie angiogenezy. U około 3-4% chorych na NDRP stwierdza się mutację w genie MET prowadzące do delecji w eksonie 14 (METex14). W trakcie kongresu przedstawiono wyniki dwóch kohort chorych uczestniczących w badaniu, z centralnie potwierdzoną mutacją METex14 (po 1 lub dwóch wcześniejszych liniach leczenia) lub z amplifikacja genu MET (chorzy wcześniej nieleczeni).

Kapmatynib podawano w tabletkach w dawce 400 mg dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był całkowity odsetek odpowiedzi (ang. overall response rate, ORR) w niezależnej zaślepionej odpowiedzi na podstawie kryteriów RECIST. Głównym drugorzędowym punktem końcowym był czas trwania odpowiedzi w niezależnej zaślepionej ocenie. Do analizy włączono odpowiednio 69 i 25 chorych z obu kohort, u których po co najmniej 18 tygodniach obserwacji dostępne były odpowiednie dane. ORR wyniósł 39,1% (95% CI 27,6-51,6) u chorych z mutacją oraz 72% (95% CI 50,6-87,9) u chorych z amplifikacją MET.

W czasie analizy leczenie kontynuowano odpowiednio u 20,3% i 44,0% chorych. Odnotowano również wstępne dane wskazujące na aktywność leku u chorych z przerzutami do OUN. Po okresie obserwacji 5,6 miesiąca dane dotyczące czasu trwania odpowiedzi nie były jeszcze dojrzałe. Najczęstsze działania niepożądane wszystkich stopni występujące u co najmniej 20% spośród 302 chorych we wszystkich sześciu kohortach badania obejmowały obrzęki obwodowe (49%), nudności (43,4%), wymioty (28,5%), zwiększenie stężenia kreatyniny (24,5%), duszność (24,2%), zmniejszenie apetytu (21,2%) i zmęczenie (20,9%).

Większość działań niepożądanych oceniono na stopnień 1. i 2. według CTCAE. W opinii badaczy kapmatynib wykazuje toksyczność poddającą się leczeniu w trudnej do leczenia populacji chorych na NDRP. Całkowity odsetek odpowiedzi wynoszący 72% w niezależnej ocenie należy uznać za klinicznie istotny.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe