Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kryzotynib w niedrobnokomórkowym raku płuca z mutacją w genie ROS1

Źródło: www.fda.gov/AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 04.04.2016
 
 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) rozszerzyła wskazanie do zastosowania kryzotynibu (Xalkori, Phizer) do leczenia chorych na NDRP z przerzutami z obecnością mutacji w genie ROS1. Obecnie kryzotynib jest jedynym lekiem zarejestrowanym w tym wskazaniu.
Rak płuca jest niezwykle trudnym do leczenia nowotworem z uwagi na obecność różnych mutacji genetycznych, z których część dotyczy niewielkiego odsetka chorych. W opinii badaczy rozszerzenie wskazania do stosowania leku Xalkori u chorych na NDRP z obecnością mutacji ROS stanowi bardzo cenną możliwość terapeutyczną dla niewielkiej grupy chorych z obecnością mutacji w genie ROS1, jednocześnie umożliwiając lekarzom leczącym wysoki stopień personalizacji terapii. Mutacje genu ROS1 są bardzo rzadkie i dotyczą około 1% chorych na NDRP. W opinii FDA charakterystyka chorych na NDRP z obecnością tej mutacji w dużym stopniu przypomina obraz kliniczny NDRP u chorych z mutacjami w genie ALK, dla których kryzotynib już od 2011 jest zarejestrowaną opcją terapeutyczną. Kryzotynib hamuje aktywność białka ROS1 w komórkach NDRP z mutacją w obrębie tego genu, co prowadzi do zahamowania wzrostu i rozsiewu komórek nowotworowych. Bezpieczeństwo i skuteczność kryzotynibu w tym wskazaniu oceniono w wieloośrodkowym badaniu klinicznym obejmującym jedną grupę 50 chorych na NDRP z obecnością mutacji w genie ROS1. U 66% chorych odnotowano całkowitą lub częściową odpowiedź, a efekt ten utrzymywał się około 1,5 roku (mediana 18,3 miesiąca). Profil bezpieczeństwa kryzotynibu w tej populacji chorych był ogólnie podobny do obserwowanego u chorych na NDRP z rearanżacją genu ALK. Najczęstsze działania niepożądane kryzotynibu obejmowały zaburzenia widzenia, nudności, biegunkę, wymioty, obrzęki, zaparcia, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, zmęczenie, zmniejszenie apetytu, zakażenie górnych dróg oddechowych, zawroty głowy i neuropatię. W opinii FDA Xalkori może powodować ciężkie działania niepożądane, w tym zaburzenia czynności wątroby, zagrażające życiu zapalenie płuc, zaburzenia czynności serca oraz częściową lub całkowita utratę widzenia jednego lub obu oczu.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe