Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowy test diagnostyczny służący do wykrywania raka płuca.

Źródło: Xiao-jun L. et al. “A Blood-Based Proteomic Classifier for the Molecular Characterization of Pulmonary Nodules” Sci Transl Med 16 October 2013: Vol. 5, Issue 207, p. 207ra142
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 19.11.2013
 
 
Pacjent, u którego na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej stwierdzono cień okrągły w płucu jest najczęściej kierowany celem wykonania kosztownych i czasochłonnych badań takich jak bronchoskopia czy biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej. Część zmian okazuje się nie mieć charakteru rozrostu złośliwego. Jednakże inwazyjny charakter badań nie pozostaje bez znaczenia dla tych pacjentów, gdyż u części występują powikłania związane z zastosowana procedurą. Na łamach Science Translational Medicine ukazały się wyniki badania pozwalającego z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać raka płuca na podstawie badania krwi.
Początkowo zidentyfikowano 371 białek mogących mieć znaczenie diagnostyczne. Po opracowaniu specjalnego testu, przebadano próbki osocza od 143 pacjentów, u których rozpoznano nienowotworowe guzy płuca lub raka płuca w stadium IA. W efekcie wytypowano zestaw 13 białek, które poddano dalszym badaniom. Do dalszych testów wykorzystano 104 próbki osocza uzyskując negatywną wartość diagnostyczną na poziomie 90%. Skuteczność testu potwierdzono w ośrodku niebiorącym udziału we wcześniejszych badaniach, gdzie negatywna wartość diagnostyczna wyniosła 94%.
Analizy wykazały, że poziomy białek wchodzących w skład powyższego testu są regulowane przez kilka czynników regulujących proces transkrypcji (NF2L2, AHR, MYC, FOS), które są związane z rakiem płuc, stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym. Wynik nie zależy od wielkości guzów, nałogu tytoniowego ani wieku. Powyższy test jest potencjalnym narzędziem, które może ułatwić wykrywanie raka płuca.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe