Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ocena skuteczności nowej metody leczenia raka niedrobnokomórkowego płuca.

Źródło: Zhang J, et al. Phase II study of low-dose paclitaxel with timed thoracic radiotherapy followed by adjuvant gemcitabine and carboplatin in unresectable stage III non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2013
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 06.12.2013
 
 
Celem badania opublikowanego w Lung Cancer była ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii paklitakselem w niskich dawkach w połączeniu z radioterapią i adjuwantową chemioterapią gemcytabiną oraz karboplatyną w niszczeniu mikroprzerzutów nieresekowalnego raka niedrobnokomórkowego płuca.
Celem badania opublikowanego w Lung Cancer była ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii paklitakselem w niskich dawkach w połączeniu z radioterapią i adjuwantową chemioterapią gemcytabiną oraz karboplatyną w niszczeniu mikroprzerzutów nieresekowalnego raka niedrobnokomórkowego płuca.

Badanie, które przeprowadzono w USA było nierandomizowaną prospektywną próbą kliniczną II fazy. Pacjenci z niereskcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stopniu otrzymywali paklitaksel w dawce 15mg/m2 iv, a następnie radioterapię w poniedziałki, środy i piątki oraz samą radioterapię we wtorki i czwartki (łącznie 55Gy). Pełnodawkowa adjuwantowa chemioterapia składała się z karboplatyny iv (AUC 5) w dniu 1 oraz gemcytabiny 1000mg/m2 w dniu 1 i 8 co 21 dni przez 4 cykle. Łącznie w badaniu uczestniczyło 27 pacjentów, w tym 19 mężczyzn, średni wiek wynosił 67 lat. Trzyletnie przeżycie wynosiło 16,7% u wszystkich pacjentów i 27,3% u pacjentów, którzy otrzymali 3 lub więcej cykli chemioterapii. Do najczęstszych efektów niepożądanych związanych z paklitakselem i radioterapią należały zapalenie przełyku i płuc. Podczas chemioterapii gemcytabiną/karboplatyną obserwowano najczęściej trombocytopenię (33%), anemię (30%), zapalenie płuc (22%) oraz neutropenię (22%).

Podsumowując, jednoczesne stosowanie paklitakselu z radioterapią jest skutecznym schematem chemoradioterapii u pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Pozytywne efekty obserwowano u chorych przyjmujących co najmniej 3 cykle pełnodawkowej chemioterapii adjuwantowej. Ograniczeniem tej metody są niestety obserwowane działania niepożądane.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe