SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Aktywność zawodowa chorych ze spondyloartropatią zapalną w różnych krajach
Źródło: AK/Work participation in spondyloarthritis across countries: analysis from the ASAS-COMOSPA study. Ann Rheum Dis. 2018 Sep;77(9):1303-1310.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 12.09.2018
 
 
Wspieranie aktywności zawodowej chorych poprzez odpowiednio skalkulowane działania systemów opieki zdrowotnej i/lub firm ubezpieczeniowych może przynieść wymierne korzyści dla chorych i dla społeczeństwa w danym kraju.
Spondyloartropatia zapalna (SpA) związana jest z przewlekłym procesem chorobowym prowadzącym do ograniczenia sprawności. Objawy chorobowe mają wpływ na jakość życia i aktywność zawodową. Dostępność do nowoczesnych metod terapii przyczynia się do zmniejszenia następstw choroby. Natomiast obserwuje się wydłużenie czasu przeżycia chorych, co przekłada się na zwiększenie liczby schorzeń współistniejących i mniejszą sprawność.

Analiza aktywności zawodowej chorych ze SpA była jednym z elementów badania ASAS- COMOSPA. Wśród 3114 chorych z 22 państw w wieku 18-64 lat zatrudnionych było 1943 chorych (62%). Celem badania była ocena wpływu czynników indywidualnych oraz socjoekonomicznych na podejmowanie pracy zawodowej (uwzględniono zatrudnienie, absenteizm- niestawiennictwo w pracy bez uzasadnionego powodu, prezenteizm – przychodzenie do pacy w trakcie choroby).

Stwierdzono znaczące różnice zatrudnienia miedzy krajami. Najniższy odsetek zatrudnionych odnotowano w Kolumbii 28%, Maroku 37%, natomiast najwyższy w Kanadzie 83%, Singapurze 81%, Japonii 79% i Holandii 78% . Zgodnie z oczekiwaniami poziom sprawności oraz współwystępowanie innych chorób miało wpływ na ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej. Obserwowano dodatnią korelację wyższego wykształcenia, płci męskiej oraz większych wydatków na opiekę zdrowotną w kraju pochodzenia z zatrudnieniem. U chorych z wyższą aktywnością choroby odnotowano wyższy odsetek prezenteizmu i absentyzmu. Postać choroby (osiowa/obwodowa SpA) nie miała wpływu na wskaźniki zatrudnienia.

Wobec dużych rozbieżności zatrudnienia między krajami autorzy badania na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzili występowanie dodatkowych aktualnie niesprecyzowanych czynników w poszczególnych krajach (charakterystycznych dla danego kraju), które mają istotny wpływ na podejmowanie pracy zawodowej. Wspieranie aktywności zawodowej chorych poprzez odpowiednio skalkulowane działania systemów opieki zdrowotnej i/lub firm ubezpieczeniowych może przynieść wymierne korzyści dla chorych i dla społeczeństwa w danym kraju.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe