Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Bakterie rodzaju Prevotella jako czynnik ryzyka zachorowania na RZS

Źródło: Prevotella copri in individuals at risk for rheumatoid arthritis.Ann Rheum Dis. 2019 May;78(5):590-593.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 16.04.2019
 
 
Prevotella copri to bakterie beztlenowe, które w zwiększonej liczbie identyfikowano w mikroflorze jelit u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Nasilona jest również odpowiedź immunologiczna przeciwko tej bakterii u osób z RZS.
W przeprowadzonych badaniach molekularnych dopatrzono się podobieństwa cząsteczek autoantygenów specyficznych dla RZS oraz epitopów białka Prevotella copri. Z kolei w badaniach doświadczalnych przeprowadzonych na myszach dowiedziono, że dysbakterioza jelitowa może przyczynić się do wystąpienia objawów zapalenia stawów u osobników podatnych genetycznie.

Badanie przeprowadzone pod przewodnictwem Alpizar-Rodriguez miało na celu ocenę mikroflory jelitowej w aspekcie występowania bakterii rodzaju Prevotella u osób będących w grupie ryzyka zachorowania na RZS, ale jeszcze przed wystąpieniem objawów choroby.

Grupę badaną stanowili krewni pierwszego stopnia chorych z RZS (n=133), którą następnie podzielono na dwie podgrupy: 50 osób włączono do grupy kontrolnej, natomiast 83 osoby zaklasyfikowno do grupy fazy przedklinicznej RZS (obecne przeciwciała aCCP lub czynnik RF lub jakiekolwiek objawy potencjalnie związane z RZS). Na podstawie analizy próbki kału i badań mikorbiomu jelit stwierdzono istotne statystycznie różnice składu mikroorganizmów między badanymi grupami. U osób z grupy fazy przedklinicznej RZS stwierdzono większą liczbę bakterii z rodziny Prevotellaceae, zwłaszcza rodzaju Prevotella (p=0.04).

Wyniki przeprowadzonego eksperymentu stanowią kolejny dowód, iż bakterie rodzaju Prevotella stanowią czynnik ryzyka zachorowania na RZS u osób predysponowanych. Według aktualnej wiedzy etiologia RZS jest złożona, gdzie jednym z ważnych elementów są czynniki środowiskowe, do których można zaliczyć także skład mikroflory jelitowej. Według tej hipotezy błona śluzowa jelita (a nie element stawu) jest miejscem aktywacji układu immunologicznego, który stanowi początek przewlekłej choroby autoimmunologicznej. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzono w kolejnych obserwacjach istnieje realna możliwość modulowania tego czynnika ryzyka u osób predysponowanych, jeszcze przed wystąpieniem objawów choroby.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe