SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Celekoksyb plus esomeprazol na ból reumatyczny
 
Celekoksyb ma lepszy profil bezpieczeństwa żołądkowo-jelitowego u pacjentów z zapaleniem stawów niż ibuprofen lub naproksen, gdy wszystkie leki są przepisywane jednocześnie z esomeprazolem, wynika z badania PRECISION.
Badanie PRECISION wykazało, że celekoksyb z inhibitorem COX-2 nie wykazuje zwiększonego ryzyka zawałów serca lub udarów w porównaniu z dwoma często stosowanymi nieselektywnymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ.

PRECISION był randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym badaniem obejmującym ponad 24 000 osób dorosłych z zapaleniem kości i stawów lub reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy potrzebowali codziennego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) w bólu stawów.
Pacjenci otrzymywali albo celekoksyb 100-200 mg, ibuprofen 600-800 mg albo naproksen 375-500 mg. Wszyscy pacjenci otrzymywali esomeprazol w dawce 20-40 mg na dobę, a aspirynę w małej dawce lub kortykosteroidy, jeśli zostały już przepisane.

Średni czas leczenia i obserwacji wynosił odpowiednio 20,3 i 34,1 miesiąca. Podczas leczenia w 30 dniu klinicznie znaczące zdarzenia z przewodu pokarmowego wystąpiły u 0,34%, 0,74% i 0,66% pacjentów przyjmujących celekoksyb, ibuprofen i naproksen. Współczynniki zagrożenia wynosiły 0,43 (P = 0,0003) dla celekoksybu vs. ibuprofen i 0,51 (P = 0,004) dla celekoksybu wobec naproksenu.
Nawet biorąc pod uwagę niską dawkę kwasu acetylosalicylowego, wystąpiło mniej klinicznie istotnych zdarzeń przy celekoksybdzie niż ibuprofenie (HR, 0,52; P = 0,03). Zażywanie kortykosteroidów zwiększyło całkowite objawy i klinicznie istotne zdarzenia żołądkowo-jelitowe.

Celekoksib, jedyny selektywny lek przeciwzapalny COX-2, który wciąż jest dostępny na rynku w wielu krajach, powoduje mniej powikłań żołądkowo-jelitowych niż starsze nieselektywne leki, nawet jeśli stosuje się jednocześnie kwas acetylosalicylowy w leczeniu chorób serca i stawów.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe