REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Choroba naczyń wieńcowych u chorego z RZS zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych

Źródło: Źródło: Løgstrup BB, Olesen KKW, Masic D, Gyldenkerne C, Thrane PG, Ellingsen T, Bøtker HE, Maeng M. Impact of rheumatoid arthritis on major cardiovascular events in patients with and without coronary artery disease. Ann Rheum Dis. 2020 Sep;79(9):1182-1188.
Opracowała: Ewa Morgiel
Redaktor: Anna Soboń |Data: 02.10.2020
 
 
W badaniach obserwacyjnych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po interwencjach naczyniowych przy dodatkowym obciążeniu reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) rokowanie jest gorsze w porównaniu z chorymi bez schorzeń reumatycznych.
U chorych z RZS wyższe jest ryzyko kolejnych wczesnych i odległych incydentów naczyniowych, a w statystykach odnotowywane są zdarzenia tj. zawal mięśnia sercowego, a także duże niekorzystne zdarzenie naczyniowe (MACE- major adverse cardiovascular events) definiowane jako zawał serca, udar lub nagły zgon sercowy) oraz ogólna śmiertelność niezależnie od przyczyny.

W nawiązaniu do tych spostrzeżeń Duńscy badacze na podstawie kardiologicznego rejestru badań koronarografii przeprowadzonych w latach 2003-2016 (n=125 331) postanowili sprawdzić wpływ RZS na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z oraz bez choroby naczyń wieńcowych. W badanej populacji wyłoniono 1732 chorych z RZS, mediana czasu obserwacji wyniosła 5,2 lata. Ryzyko incydentów naczyniowych oceniano względem pacjentów bez choroby wieńcowej i bez RZS. U chorych z RZS bez zmian w naczyniach wieńcowych ryzyko zawału mięśnia sercowego było zwiększone, jednak choć wynik był istotny statystycznie, to numerycznie nie był wysoki (względna częstość występowania, IRR 1,63%). Stwierdzenie choroby wieńcowej u chorego bez RZS także zwiększało ryzyko zawału serca (IRR 3.35). Natomiast dalszy wzrost ryzyka potwierdzono u chorych z RZS i chorobą naczyń wieńcowych w odniesieniu do zawału mięśnia sercowego (IRR 4.53), MACE jak i ogólnej śmiertelności.

Jak wynika z przeprowadzonego badania rozpoznanie choroby niedokrwiennej serca może mieć istotne znaczenie w ocenie ryzyka sercowo naczyniowego u pacjenta z RZS. Choć u wszystkich pacjentów z RZS stwierdza się szczególną predyspozycję do występowania powikłań naczyniowych to obecność zmian w naczyniach wieńcowych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnych incydentów naczyniowych i zgonu. Odpowiednie działania ukierunkowane na rozpoznanie choroby wieńcowej u chorych z RZS pozwolą na lepszą ocenę ryzyka naczyniowego i zastosowanie indywidualnej strategii postępowania profilaktycznego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe