REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Częstość występowania ANA w populacji zwiększa się na przestrzeni lat

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Anna Soboń
|
Źródło: Opracowała: Marta Madej
Wyniki badania populacji Stanów Zjednoczonych wskazują, że częstość występowania przeciwciał przeciwjądrowych (ang. antinuclear antibodies, ANA) zwiększyła się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.
Przyczyny tego zjawiska nie są dokładnie znane. Z danych opublikowanych przez Dinse i wsp. na próbie 14,2 tysiąca uczestników powyżej 12 roku życia wynika, że w okresie poprzedzających 25 lat (1988-2012) zwiększyła się ilość osób z dodatnim wynikiem przeciwciał ANA.

Przeanalizowano zmiany trendów występowania ANA w trzech okresach czasu – lata 1988-1991, 1999-2004 oraz 2011-2012. W okresie 1988-1991 odsetek osób ANA(+) wynosił 11%, a w latach 2011-2012 - 15,9%. Istotny wzrost odsetka uczestników ANA(+) był widoczny wśród osób młodych pomiędzy 12, a 19 rokiem życia, we wszystkich trzech analizowanych przedziałach czasu (z 5% w okresie 1988-1991, do 13% w latach 2011-2012). Ponadto odnotowano zwiększenie odsetka osób ANA(+) szczególnie wśród mężczyzn i osób razy białej. Badanie potwierdziło obserwowany dotychczas trend związany z większą częstością występowania przeciwciał ANA wśród kobiet, osób w starszym wieku i pochodzenia Afroamerykańskiego.

Odnotowano wzrost częstości chorób tarczycy w analizowanym okresie czasu (na podstawie wywiadu lub danych medycznych). W populacji osób z chorobami tarczycy odsetek badanych z obecnymi przeciwciałami ANA był większy niż wśród badanach bez współistniejących schorzeń tego narządu. Nie wykazano znaczącego wpływu masy ciała oraz statusu dotyczącego palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na występowanie ANA.

Oznaczenia dokonywano metodą immunofluorescencji pośredniej na komórkach HEp-2. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z rejestru National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES. Przeciwciała ANA uważane są za swego rodzaju wskaźnik procesów autoimmunologicznych. Nie zawsze ich obecność wynika z patologii, ponieważ synteza ANA zależna jest od wielu czynników, między innymi wieku, czy bodźców środowiskowych.

Źródło: Gregg E. Dinse, Christine G. Parks, Clarice R. Weinberg et al. Increasing Prevalence of Antinuclear Antibodies in the United States. Arthritis & Rheumatology Vol. 72, No. 6, June 2020, pp 1026–1035.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.