REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Częstość występowania zapalenia wielostawowego u chorych z polimialgią reumatyczną

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: Incidence of inflammatory polyarthritis in polymyalgia rheumatica: a population-based cohort study. Ann Rheum Dis. 2019 May;78(5):704-705
Polimialgia reumatyczna należy do jednej z najczęstszych chorób reumatycznych. Mimo to stosunkowo rzadko jest przedmiot badań naukowych. Związek między polimialgią reumatyczną a przewlekłym zapaleniem stawów jest tematem kontrowersyjnych dyskusji.
Czy zapalenie błony maziowej stawów należy do obrazu klinicznego polimialgii reumatycznej? Czy może objawy polimialgii reumatycznej są pierwszą (wczesną) manifestacji przewlekłego zapalenia stawów? Być może polimialgia reumatyczna (PMR) to jeden z fenotypów zapalenia stawów (ZS)?

Grupa naukowców z Wielkiej Brytanii przedstawiła analizę danych pacjentów z rozpoznaniem PMR wyłonionej w ramach kohortowego badania obserwacyjnego „EPIC–NORFOLK study” w powiązaniu z danymi pochodzącymi z hospitalizacji.

Łącznie zidentyfikowano 322 przypadki PMR (mediana wieku 75.3 lata, min. 51.5 max 93.8, wynik OB w chwili ustalenia diagnozy- mediana 54mm/1 godz., odsetek kobiet 73.2%). Czas obserwacji wyniósł 1855 osobo-lat i w tym okresie u 32 chorych postawiono rozpoznanie ZS. Zapadalność na ZS w okresie 6 miesięcy wyniosła 2,2%, w okresie 1,2,5 i 10 lat odpowiednio 3.5%, 6.5%, 8.4% i 12,9%. Osoby z ZS (które początkowo były klasyfikowane jako PMR) charakteryzował młodszy wiek <75.9 lat, w chwili rozpoznania PMR, częściej rozpoznawano u nich zapalenie błony maziowej małych stawów, częściej obecne były przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP), wykazano także przewagę płci męskiej (choć wynik nie uzyskał istotności statystycznej). W grupie 292 chorych z PMR (spełniających kryteria klasyfikacyjne PMR EULAR/ACR, po wyłączeniu chorych aCCP+, RF+) odnotowano 12 chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Chorzy z rozpoznaniem PMR wymagają specjalistycznej kontroli i obserwacji w kierunku rozwoju ZS, najczęściej rozpoznanie to zostaje postawione w okresie 2 lat od momentu diagnozy PMR, ale możliwe jest również w późniejszym okresie nawet ponad 10 lat. Mimo wyłonienia czynników ryzyka zapadalności na zapalenie wielostawowe autorzy podkreślają, że w praktyce mogą one nie mieć istotnego znaczenia np. 81% chorych z ZS miało negatywny wynik przeciwciał aCCP. W praktyce klinicznej lekarz musi być świadomy możliwości przejścia obrazu klinicznego PMR w zapalenie wielostawowe (w tym np. RZS).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.