REUMATOLOGIA
Krystalopatie
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy redukcja masy ciała u chorych na dnę moczanową otyłych lub z nadwagą jest korzystny?

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/Weight loss for overweight and obese individuals with gout: a systematic review of longitudinal studies. Nielsen SM, Bartels EM, Henriksen M, Wæhrens EE, Gudbergsen H, Bliddal H, Astrup A, Knop FK, Carmona L, Taylor WJ, Singh JA, Perez-Ruiz F, Kristens
Tagi: kwas moczowy
Grupa naukowców z Dani postanowiła sprawdzić jakie korzyści związane są z redukcją masy ciała u chorych z dną moczanową oraz nadwagą/otyłością. Badano między innymi wpływ na poziom kwasu moczowego, osiągniecie celu terapeutycznego oraz liczbę ataków dny moczanowej.
Dna moczanowa jest chorobą związaną z wysokim stężeniem kwasu moczowego w surowicy krwi. Objawia się atakami zapalenia stawów, które są spowodowane odkładaniem się kryształów moczanu sodu. Dna moczanowa często współistnieje z innymi chorobami zespołu metabolicznego: cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki lipidowej oraz nadwaga i otyłością. Wartość BMI koreluje z poziomem kwasu moczowego, stąd wszystkim chorym z dną moczanową zaleca się redukcję masy ciała.

Przeprowadzono przegląd publikacji naukowych (n=3991) spośród których wybrano do analizy 10 długoterminowych badań. Zastosowane interwencje obejmowały dietę z lub bez aktywności fizycznej, chirurgię bariatryczną, leki (np. metforminę), analizowano także badania obserwacyjne bez interwencji. Na podstawie dwóch badań stwierdzono, iż spadek masy ciała >7kg i/lub >2kg / tydzień w wyniku leczenia bariatrycznego lub diety obniża skutecznie poziom kwasu moczowego. Redukcja masy ciała >3,5 kg związana była z poprawą w zakresie liczby napadów dny (na podstawie danych z sześciu badań). Natomiast niewiele było danych odnośnie ewentualnych działań niepożądanych obserwowanych w trakcie interwencji. W dwóch badaniach po operacjach bariatrycznych odnotowano w okresie pooperacyjnym wzrost poziomu kwasu moczowego i wzrost incydentów napadów dny moczanowej.

Jedna z hipotez występowania napadów dny mówi o tym, iż nagłe zmiany stężenia kwasu moczowego mogą bardziej sprzyjać wystąpieniu ostrych objawów choroby niż stabilny wysoki poziom. Stąd naukowcy zastanawiają się jaka byłaby optymalna redukcja masy ciała u tych chorych. Przeprowadzona analiza badań pozwala potwierdzić korzyści płynące z redukcji masy ciała u chorych otyłych/ z nadwagą i dną moczanową, ale jakość dowodów nie jest zadawalająca. Potrzebujemy więcej danych o korzyściach (wzrost aktywności fizycznej, poprawa sprawności, zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów, wpływ na guzki dnawe),ale i o potencjalnych szkodliwych następstwach (okresowy wzrost poziomu kwasu moczowego, zwiększenie liczby napadów dny) obniżenia masy ciała.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.