SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czynniki ryzyka niedostatecznej kontroli stężeń kwasu moczowego u chorych na dnę moczanową
Źródło: AK/Alcohol Consumption, and Obesity as Main Factors Associated With Poor Controlof Urate Levels in Patients Receiving Urate-Lowering Therapy. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Jun;70(6):918-924.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 07.08.2018
 
 
W uzyskaniu celu terapeutycznego i optymalizacji leczenia dny moczanowej duże znaczenie odgrywa leczenie schorzeń współistniejących, edukacji pacjenta oraz modyfikacja stylu życia.
Wyniki wieloośrodkowego badania przeprowadzonego na populacji blisko dwóch tysięcy chorych na dnę moczanową leczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i przez lekarzy specjalistów (Francja) wskazują, że głównymi czynnikami ryzyka niepowodzenia terapii obniżającej stężenie kwasu moczowego (KM) w surowicy są współistniejące zaburzenia lipidowe, otyłość brzuszna i spożywanie alkoholu. Tylko 22,3% chorych w badanej populacji uzyskało docelowe stężenia KM w surowicy - poniżej 6mg/dl. W tej grupie rzadziej występowały epizody zaostrzenia dny (w okresie roku poprzedzającego ocenę). Większość pacjentów leczona była inhibitorami oksydazy ksantynowej (głównie allopurynolem - 94%), a tylko nieliczni (0,5%) lekami moczanopędnymi. Blisko 84% badanej populacji stanowili mężczyźni. Analiza ujawniła dużą częstość schorzeń współistniejących - dyslipidemii (76,1%), otyłości brzusznej (80,1%), nadciśnienia tętniczego (69,8%).

Badaną populację podzielono na dwie grupy w zależności od uzyskanej kontroli stężeń KM w surowicy: <6mg/dl i >6mg/dl. Badanych, którzy mimo stosowanego leczenia nie uzyskali optymalnych stężeń KM (KM>6mg/dl) cechował młodszy wiek, krótszy czas trwania choroby, większe spożycie alkoholu (49,4% vs 39,6%), częstsze występowanie zespołu metabolicznego (64,1% vs 57,3%), otyłości brzusznej (81,5% vs 75,3%), wyższe stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów oraz niższe cholesterolu HDL. Nie obserwowano różnic w częstości występowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego pomiędzy analizowanymi grupami. Co ciekawe w omawianym badaniu w oddzielnej analizie badającej wpływ piwa (duża zawartość puryn), w porównaniu do innego rodzaju alkoholu na kontrolę stężeń KM w surowicy, nie wykazano aby spożycie tego pierwszego wpływało niekorzystnie na utrzymanie optymalnych wartości KM, co stoi w opozycji do dotychczasowych doniesień.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe