REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Dobra perspektywa w walce z bólem w RZS

Udostępnij:
Doktor Przemysław Rzodkiewicz z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przedstawił na X Międzynarodowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum pracę – „Mediatory zapalenia w antynocyceptywnym działaniu JNJ7777120 u szczura”. Badania wskazują, że można skutecznie walczyć z bólem, który towarzyszy m.in. reumatoidalnemu zapaleniu stawów.
Receptor histaminowy H4 to niedawno odkryty typ receptora histaminowego, który zaangażowany jest przede wszystkim w odporność organizmu. Związek JNJ7777120 jest modelowym „blokerem” tego receptora. Celem prowadzonych przez dr. Rzodkiewicza badań była ocena czy związki blokujące receptory histaminowe H4 mogą być wykorzystane w leczeniu bólu ostrego i zapalnego, w szczególności towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów.

Badania na zwierzętach potwierdziły przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie blokera receptora histaminowego H4. Z jego wykorzystaniem nowe leki przeciwhistaminowe mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu chorób, którym towarzyszy przewlekłe zapalenie. W czasie obserwacji odnotowano również interakcje z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które wskazują na kluczową rolę lipooksygenaz (wywołują m.in. regulację procesów immunologicznych czy alergie) w działaniu badanego związku.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.