REUMATOLOGIA
Toczeń rumieniowaty układowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Epidemiologia występowania tocznia układowego oraz skórnych postaci tocznia.

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Katarzyna Bakalarska
|
Źródło: Jarukitsopa S, Hoganson DD, Crowson CS et al. Epidemiology of systemic lupus erythematosus and cutaneous lupus erythematosus in a predominantly white population in the United States. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 May;67(6):817-28. doi: 10.1002/acr.22
Na łamach Arthritis Care and Research opublikowano wyniki wieloletniego retrospektywnego badania obserwacyjnego (1993-2005) oceniającego i porównującego częstość występowania tocznia układowego (TU) oraz skórnych postaci tocznia (podostry skórny toczeń rumieniowaty, toczeń krążkowy, lupus panniculitis, toczeń pęcherzowy). Badanie w założeniu miało stanowić odpowiedź na brak wcześniejszych danych bezpośrednio porównujących częstość tocznia układowego i skórnego w tej samej populacji.
Posłużono się unikalnym rejestrem Rochester Epidemiology Project, umożliwiającym wgląd w dokumentację źródłową mieszkańców Olmsted County (Minnesota) na przestrzeni kilku dekad. Ponad 90% mieszkańców stanowiły osoby rasy białej. Częstość występowania TU w badanej populacji wynosiła 2,9 na 10 0000 i była podobna do występowania postaci skórnych tocznia (4,2 na 100 000). Zaobserwowano jednak trzykrotnie częstsze występowanie tocznia skórnego wśród mężczyzn (2,4 vs 0,8 na 100 000). W populacji kobiet częstość TU i postaci skórnych tocznia była podobna. Ponadto wśród mężczyzn obserwowano częstsze występowanie postaci skórnych tocznia w porównaniu do kobiet (56,6 vs 1,6 na 100 000). Wykazano wzrost liczby przypadków izolowanych postaci skórnych choroby wraz z wiekiem. Szczyt zachorowań przypadał na 60-69 rok życia. Częstość występowania tocznia układowego wśród kobiet w wieku 20-59 lat była zbliżona, natomiast wśród mężczyzn częściej obserwowano początek objawów po 59 roku życia. Zróżnicowanie epidemiologii TU i izolowanych postaci skórnych tocznia może być wynikiem zarówno wpływu czynników genetycznych, jak i środowiskowych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.