Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Komunikat konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. konieczności raportowania pacjentów z chorobami reumatycznymi i rozpoznaniem COVID-19

Autor: Anna Soboń |Data: 06.05.2020
 
 
- Prosimy konsultantów wojewódzkich w dziedzinie reumatologii oraz prezesów oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego o przekazanie niniejszego komunikatu wszystkim lekarzom reumatologom – apelują dr Marcin Stajszczyk i prof. Marek Brzosko.
Komunikat prof. Marka Brzosko, prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, i dr. Marcina Stajszczyka, przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:

Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne będące członkiem Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR) informują, że uruchomiony został rejestr do zgłaszania pacjentów z chorobami reumatycznymi z rozpoznaniem COVID-19 - EULAR - COVID-19 Database

Rejestr, który powstał we współpracy z Europejskim Towarzystwem Reumatologii Dziecięcej (PReS), stanowi Europejską bazę danych dorosłych i pediatrycznych pacjentów z chorobami reumatycznymi / układu mięśniowo-szkieletowego (RMD) zakażonych SARS-CoV-2 i chorujących na COVID-19. Istnieje pilna potrzeba poznania wyników leczenia pacjentów z RMD, u których doszło do zakażenia SARS-CoV‐2, którzy stosują przewlekłe leczenie immunosupresyjne, w tym leki syntetyczne, biologiczne i glikokortykosteroidy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.
EULAR zachęca klinicystów zajmujących się leczeniem pacjentów reumatologicznych z całej Europy i innych krajów będących członkami EULAR do zgłaszania WSZYSTKICH przypadków COVID-19 u swoich pacjentów, niezależnie od ciężkości choroby, w tym pacjentów bezobjawowych, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2. Poznanie przebiegu klinicznego zakażenia u pacjentów z rożnymi chorobami reumatycznymi, stosujących różne leki, pozwoli na bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie naszych pacjentów w przyszłości. Szczegółowe informację nt rejestru znajdują się na stronie EULAR www.eular.org
Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, mając na uwadze przede wszystkim zdrowie pacjentów, stoją na stanowisku, że zgłaszanie WSZYSTKICH przypadków COVID-19 do EULAR - COVID-19 Database stanowi OBOWIĄZEK lekarzy reumatologów w Polsce.
Kopie wszystkich zgłoszeń pacjentów leczonych w Polsce powinny zostać przesłane do konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego na adres mailowy: h.przepiera@spsk1.szn.pl
Podmiotem koordynującym i nadzorującym zgłaszanie pacjentów do EULAR - COVID-19 Database w Polsce jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne będące członkiem EULAR.
Osobą koordynującą i nadzorującą zgłaszanie pacjentów do EULAR - COVID-19 Database z ramienia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego jest dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak.

Komunikat dostępny na stronie:
www.reumatologia.ptr.net.pl/
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe