SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Korzyści ze stosowania cyklofosfamidu w schemacie Euro-Lupus
 
Endoksan stosowany jest w przypadku ciężkich zmian narządowych tocznia układowego (TRU). Jednym z poważnych powikłań terapii jest działanie toksyczne względem gonad, prowadzące do zahamowania czynności jajników i przedwczesnej menopauzy.
Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość chorych na TRU, to kobiety, stanowi to istotny problem kliniczny. Czynnikiem ryzyka gonadotoksycznego działania cyklofosfamidu jest stosowanie wysokich dawek leku, duża dawka kumulacyjna oraz wiek.

Analiza czynności jajników, oceniania poprzez pomiar hormonu antymὕllerowskiego (anti-Mὕllerian hormone, AMH) wskazuje, że stosowanie cyklofosfamidu dożylnie w niskich dawkach według programu Euro-Lupus (6 wlewów i.v. po 0,5g w odstępach dwutygodniowych, dawka kumulacyjna 3g) nie zaburza rezerwy jajnikowej. AMH wytwarzany jest przez komórki ziarniste w preantralnych i antralnych pęcherzykach jajników. Glikoproteina ta uważana jest za wskaźnik rezerwy jajnikowej oraz czynnik prognostyczny przedwczesnego wygasania funkcji jajników.

Oceny stężeń AMH dokonano w populacji 155 kobiet chorych na TRU, spośród których 30 leczono cyklofosfamidem według schematu Euro-Lupus, natomiast u 24 pacjentek stosowano lek dożylnie w wyższych dawkach. U pozostałych badanych nie stosowano w terapii cyklofosfamidu. Analiza danych wykazała, że stężenia AMH w surowicy u pacjentek leczonych niskimi dawkami były podobne do tych, u których nie stosowano cytostatyku w ogóle (odpowiednio 1,46ng/ml vs 1,85ng/ml). W grupie pacjentek, które otrzymały kumulacyjną dawkę cyklofosfamidu >6g, stężenia AMH były istotnie niższe niż u kobiet z TRU nieleczonych cyklofosfamidem (odpowiednio 0,83ng/ml vs 1,85ng/ml).

Jak wskazują wyniki badania w przypadkach konieczności stosowania cyklofosfamidu, szczególnie u pacjentek planujących potomstwo należy rozważyć stosowanie leku w schemacie niskich dawek (program Euro-Lupus). Należy jednak pamiętać, że potencjalnie gonadotoksyczne leczenie cyklofosfamidem, nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na płodność u pacjentek z TRU.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe