REUMATOLOGIA
Toczeń rumieniowaty układowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kryteria klasyfikacyjne tocznia rumieniowatego układowego z 2019 r. według EULAR/ACR we wczesnym stadium choroby, w zależności od płci i rasy

Źródło: Johnson SR, Brinks R, Costenbader KH i wsp. Performance of the 2019 EULAR/ACR classification criteria for systemic lupus erythematosus in early disease, across sexes and ethnicities. Ann Rheum Dis. 2020 Oct;79(10):1333-1339.
Opracowała: Ewa Morgiel
Redaktor: Anna Soboń |Data: 13.10.2020
 
 
W 2019 roku, wskutek współpracy międzynarodowej grupy ekspertów na podstawie opinii doświadczonych klinicystów oraz danych naukowych z badań klinicznych i obserwacyjnych zdefiniowano nowe kryteria klasyfikacyjne tocznia rumieniowatego układowego (SLE- systemic lupus erythematosus). Stanowią one konsensus uznany przez dwie największe organizacje reumatologów europejską (EULAR) i amerykańską (ACR).
Innowacją kryteriów klasyfikacyjnych SLE z 2019 jest ustalenie kryterium wstępnego: pozytywny wynik na obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Następnie wymieniono 7 domen klinicznych oraz 3 immunologiczne. Każda domena została precyzyjnie zdefiniowana i wyznaczono punktację wagową dla poszczególnych objawów choroby. Zasadniczym warunkiem naliczania punktacji jest przekonanie, że przyczyną objawu jest toczeń rumieniowaty układowy (po wykluczeniu innych potencjalnych przyczyn).
Weryfikacji kryteriów z 2019 dokonano na podstawie danych 1270 chorych (1098 kobiet i 172 mężczyzn) zgromadzonych przez 21 ekspertów w 16 krajach. Pacjentów z wczesnym rozpoznaniem choroby podzielono na 3 podgrupy w zależności od czasu trwania choroby do 1 roku, >1roku-3 lat, >3 lat-5lat. We wszystkich tych podgrupach wczesnego SLE stwierdzono wyższą czułość dla kryteriów z 2019 roku w stosunku do kryteriów ACR 1982/87; (dla kryteriów 2019 czułość wyniosła odpowiednio 89%, 98%, 91%, dla porównania dla kryteriów 1982/87 to: 56%, 81%, 81%). W grupie mężczyzn czułość kryteriów SLE 2019 ustalono na poziomie 94%. Również ponad 90% czułość stwierdzono w grupach chorych o różnym pochodzeniu (rasy białej, czarnej, hiszpańskiej i azjatyckiej).

Autorzy badania podkreślają, iż kryteriów klasyfikacyjnych nie należy traktować jako kryteriów diagnostycznych. Na ich podstawie nie należy podejmować także decyzji terapeutycznych np. w oparciu o uzyskaną liczbę punktów. Kryteria klasyfikacyjne są jednak bardzo ważne w prowadzeniu badań klinicznych czy obserwacyjnych. Aktualnie nie istnieje definicja wczesnej postaci SLE, ale analogicznie do innych chorób reumatycznych wczesne rozpoznanie i szybkie leczenie pozwala na ograniczenie uszkodzenia narządów w przebiegu choroby. Włączanie chorych na wczesnym etapie choroby do badań klinicznych może przyczynić się do poprawy wyników leczenia tej choroby.

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych potwierdzono wysoką czułość i specyficzność kryteriów SLE z 2019 roku u chorych we wczesnym stadium choroby, niezależnie od płci chorego oraz pochodzenia etnicznego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe