REUMATOLOGIA
Spondyloartropatie
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie wczesnej spondyloartropatii obwodowej inhibitorem TNF alfa - szansą na uzyskanie remisji bez leku

Źródło: High Rate of Drug-Free Remission After Induction Therapy With Golimumab in Early PeripheralSpondyloarthritis. Arthritis Rheumatol. 2018 Nov;70(11):1769-1777.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.11.2018
 
 
Włączenie leczenia inhibitorem TNF alfa w bardzo wczesnym okresie obwodowej SpA umożliwia uzyskanie długotrwałej remisji bez leku u ponad połowy chorych.
Terapię obwodowej spondyloartropatii (spondyloarthritis, SpA) stanowią w pierwszej kolejności niesteroidowe leki przeciwzapalne i sulfasalazyna. Kolejny etap leczenia to leki biologiczne o różnym mechanizmie działania. Teoria tzw. "okna terapeutycznego" zakłada istnienie na wczesnym etapie choroby ram czasowych, w okresie których włączenie leczenia związane jest z możliwością uzyskania długotrwałej remisji (bez konieczności kontynuacji farmakoterapii). Carron i wsp. przeanalizowali możliwość uzyskania trwałej remisji klinicznej u pacjentów z rozpoznaniem wczesnej obwodowej SpA (wg kryteriów ASAS), leczonych golimumabem.

Do badania zakwalifikowano 60 chorych z czasem trwania objawów < 12 tygodni (40 badanych w ramieniu z golimumabem, 20 badanych w ramieniu placebo, dla których od 24 tygodnia istniała możliwość włączenia terapii ratunkowej lekiem biologicznym). Brak objawów klinicznych zapalenia stawów, enthesitis i dacylitis stwierdzony w czasie dwóch kolejnych wizyt (w tygodniu 12, 24, 36, 48) definiowany był jako trwała remisja, co związane było z odstawieniem leku biologicznego. Spośród badanych 82% (n=49, w tym 4 badanych w ramieniu placebo) uzyskało remisję kliniczną (30 chorych w 24 tygodniu, 11 chorych w 36 tygodniu i 8 w 48 tygodniu od rozpoczęcia leczenia). Pacjenci byli monitorowani przez okres co najmniej 18 miesięcy od odstawienia leku biologicznego. Po tym okresie czasu u 53% pacjentów remisja była nadal obecna. Średni okres czasu do wystąpienia nawrotu aktywnej choroby wynosił w pozostałej grupie badanych 31,5 tygodnia. Czynnikami ryzyka nieuzyskania długotrwałej remisji były: obecność łuszczycy (OR 0,2) i aktywne zapalenie ponad 5 stawów (OR 0,17).

Wyniki badania wskazują, że włączenie leczenia inhibitorem TNF alfa w bardzo wczesnym okresie obwodowej SpA umożliwia uzyskanie długotrwałej remisji bez leku u ponad połowy chorych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe