SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Model predykcyjny wystąpienia tocznia układowego
 
Pacjenci z toczniem rumieniowatym układowym (TRU) zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ponad dwukrotnie częściej, niż osoby bez TRU, w okresie pięciu lat poprzedzających rozpoznanie choroby. Objawy z jakimi się zgłaszają należą do obrazu klinicznego TRU.
Naukowcy brytyjscy stworzyli model predykcyjny pozwalający na wyodrębnienie grupy pacjentów z ryzykiem wystąpienia TRU, co potencjalnie mogłoby umożliwić skrócenie okresu czasu od wystąpienia pierwszych objawów choroby do ustalenia rozpoznania.

Na podstawie informacji dostępnych w bazie UK Clinical Practice Research Datalink zgromadzono dane o ponad 1700 pacjentach z rozpoznaniem TRU, z okresu 5 lat poprzedzających rozpoznanie. Dane porównano z grupą kontrolną stanowiącą blisko 7000 osób. Zwracała uwagę większa częstość konsultacji lekarskich wśród chorych na TRU, jeszcze przed ustaleniem ostatecznego rozpoznania (9,2/rok vs 3,8/rok). Objawy z którymi zgłaszali się pacjenci obejmowały: ból i zapalenie stawów, zmiany skórne, łysienie, objaw Raynauda. Dla wszystkich objawów średni czas od wystąpienia objawu klinicznego do ustalenia rozpoznania przekraczał rok, za wyjątkiem stanów, które wymagały pilnej hospitalizacji i diagnostyki (jak w przypadkach zajęcia nerek, czy trombocytopenii).

Autorzy badania zwracają uwagę, że zbyt krótki czas trwania rutynowej wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie pozwala często, w przypadku wielosystemowej choroby jaką jest TRU, na właściwe ukierunkowanie diagnostyki. Stworzenie odpowiedniego modelu predykcyjnego, jak na przykład w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, może znacząco wpłynąć na lepszą i wcześniejszą rozpoznawalność TRU i kierowanie chorych do lekarzy specjalistów. Autorzy proponują, aby cyfrowa wersja oprogramowania dla takiego modelu, analizując dane wprowadzane przez lekarza, wyodrębniała chorych z grupy ryzyka, co mogłoby być wskazówką dla lekarza do skierowania chorego na dodatkowe badania, w tym diagnostykę immunologiczną.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe