REUMATOLOGIA
Twardzina układowa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Nietrzymanie moczu przez pacjentów z twardziną układową

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/John G, Allanore Y, Polito P et al. The limited cutaneous form of systemic sclerosis is associated with urinary incontinence: aninternational multicentre study. Rheumatology (Oxford). 2017 Nov 1;56(11):1874-1883. doi: 10.1093/rheumatology/kex230
Proponowane są dwa mechanizmy leżące u podstaw nietrzymania moczu przez pacjentów z twardziną układową. Pierwszy z nich zwraca uwagę na niepełnosprawność wynikającą z zajęcia skóry, przykurczów stawów, powikłań narządowych choroby oraz stosowanych leków (między innymi diuretyków). Drugi mechanizm jest następstwem zmian patologicznych zachodzących w przebiegu choroby i obejmuje proces włóknienia dróg moczowych (pęcherza moczowego, cewki moczowej), zmiany naczyniowe oraz zajęcie układu autonomicznego, prowadzące do objawów dysfunkcji dolnych dróg moczowych.
Problem nietrzymania moczu rzadko sygnalizowany jest przez samych pacjentów. Niejednokrotnie również w pojęciu lekarzy błędnie uważany jest za mało istotny. Ma on jednak wpływ na wiele aspektów medycznych (m.in. zwiększone ryzyko powikłań infekcyjnych dróg moczowych) oraz jakość życia chorych.

Według danych pochodzących z badania John G i wsp. - tylko 24% chorych z twardziną układową, u których występowało nietrzymanie moczu przypominało sobie choć jednorazowe zainteresowanie problemem ze strony sprawującego opiekę pracownika służby zdrowia.

Opublikowane przez międzynarodową grupę badaczy dane oparte na analizie 334 chorych z twardziną układową, dotyczące występowania nietrzymania moczu wskazują, że problem ten znacząco częściej dotyczy chorych z postacią ograniczoną choroby - limited (OR 2,2) oraz tych, u których obecne są przeciwciała przeciwcentromerowe - ACA (OR 2,8). Występowanie ACA i postaci ograniczonej choroby dwukrotnie zwiększało ryzyko częstych i ciężkich epizodów nietrzymania moczu. Znaczenie problemu podkreśla dodatkowo fakt, że chorzy z postacią ograniczoną stanowią blisko 2/3 wszystkich chorych z twardziną układową. Częstość występowania nietrzymania moczu w badaniu wynosiła 63% (na podstawie informacji zgłaszanych przez pacjentów). Pacjenci, u których występuje problem nietrzymania moczu w porównaniu do chorych na twardzinę układową, u których nie występuje nietrzymanie moczu, mieli niższą jakość życia. Wśród innych parametrów kliniczno-epidemiologicznych niezależnie związanych z nietrzymaniem moczu (met. wieloczynnikowej regresji logistycznej) znalazły się - płeć żeńska (OR 10,8), nasilenie duszności (OR 6,8), wyższa wartość wskaźnika HAQ-DI (OR 3,2), BMI (OR 1,1) oraz obecność aktywnych owrzodzeń palców (OR 0,3).

Badaniem objęto populację 134 chorych z postacią uogólnioną i 178 z ograniczona postacią choroby oraz niewielką grupę chorych z innymi postaciami twardziny układowej, pochodzących z pięciu ośrodków europejskich. Pacjenci, u których występował problem nietrzymania moczu częściej byli starszym wieku, płci żeńskiej, z ograniczona postacią choroby oraz współistniejącym nadciśnieniem płucnym.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.