Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Niska dawka Il-2 w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego

Źródło: Efficacy and safety of low-dose IL-2 in the treatment of systemic lupus erythematosus: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis. 2020 Jan;79(1):141-149
Autor: Alicja Kostecka |Data: 27.12.2019
 
 
Niedobory IL-2 odgrywają rolę w patomechanizmie SLE zaburzając równowagę w procesie odpowiedzi immunologicznej. IL-2 modyfikuje funkcje limfocytów T pomocniczych oraz regulatorowych. Korzystny wpływ stosowania IL-2 w niskich dawkach opisywano w przypadku TRU oraz chorób takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu C, przeszczep przeciwko gospodarzowi, cukrzyca typu 1 i łysienie plackowate. Co szczególnie warte uwagi zastosowanie IL-2 powiązane jest z aktywacją układu immunologicznego w odpowiedz na zakażenia, poprzez wpływ na limfocyty T CD8 oraz komórki NK.
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) to choroba o podłożu autoimmunologicznym, heterogennym i złożonym obrazie klinicznym, która często prowadzi do wielu powikłaniach narządowych. Tylko nieliczny odsetek pacjentów utrzymuje trwałą remisję. Choroba zwykle przebiega z zaostrzeniami, niektóre z nich stanowią zagrożenia dla życia. Metody leczenia TRU są ograniczone, terapia opiera się głównie na stosowaniu glikokortykosteroidów oraz leków immunosupresyjnych. Najczęstszym powikłaniem obecnie stosowanego leczenia są infekcje, które pogarszają rokowanie. Ciągle poszukiwane są nowe koncepcje i metody terapii, które będą wykazywać zarówno wysoką skuteczność jak i bezpieczeństwo.

Randomizowane podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie zastosowania niskich dawek IL 2 w leczeniu TRU przeprowadzono w grupie 60 chorych. 30 chorych otrzymało IL2 podskórnie w dawce 1mln IU co drugi dzień przez 2 tygodnie, następnie 2 tygodnie przerwy, leczenie trwało 12 tygodni, kolejne 12 tygodni trwała faza obserwacji po leczeniu; 30 chorych stanowiło grupę kontrolną. Skuteczność leczenia oceniano na podstawie SRI-4 (wskaźnik obejmujący redukcję SLEDAI o 4 lub więcej punktów z uwzględnieniem skali BILAG oraz globalnej oceny lekarza).

Po 12 tygodniach odsetek pacjentów z odpowiedzią SRI-4 wyniósł 55,17% i 30% odpowiednio dla IL-2 oraz placebo (wynik na granicy istotności statystycznej), natomiast po 24 tygodniach 65,5% versus 36,67% (p=0,027). W grupie leczonej IL-2 u chorych z toczniowym zapaleniem nerek uzyskano remisję u 53% (7/12) , w grupie leczonej placebo odsetek remisji wyniósł 16.67% (2/12). W czasie trwania badania odnotowano 2 ciężkie działania niepożądane, oba dotyczyły grupy placebo.

W celu ocena skuteczności i bezpieczeństwo stosowania IL-2 u chorych z TRU konieczne są dalsze badania w bardziej licznych grupach chorych. Wyniki przeprowadzonej próby klinicznej są bardzo zachęcające. IL-2 wydaje się być skuteczna i bezpieczna w terapii TRU.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe