REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowa szansa dla chorych z RZS

Źródło: KG/mat.press.
Autor: Kamila Gębska |Data: 10.02.2017
 
 
Ministerstwo Zdrowia Kanady jako pierwsze zatwierdziło preparat Kevzara (sarilumab) firm Sanofi i Regeneron, przeznaczony do leczenia osób dorosłych z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Decyzje organów rejestracyjnych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w sprawie leku spodziewane są przed końcem bieżącego roku.
Kevzara jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, wiążącym się z wolnymi, jak i związanymi z błonami receptorami IL-6 oraz wykazującym działanie blokujące przekazywanie sygnału IL-6 przez receptory. Miejscowe wytwarzanie IL-6 przez komórki płynu maziowego i śródbłonka stawów dotkniętych przewlekłą chorobą zapalną, taką jak RZS, może odgrywać istotną rolę w rozwoju procesów zapalnych.

Decyzja Ministerstwa Zdrowia Kanady w sprawie dopuszczenia do obrotu leku Kevzara została poparta danymi, uzyskanymi od około 2900 dorosłych pacjentów z czynnym RZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na wcześniejsze schematy leczenia. Dane pochodzą m.in. z siedmiu badań klinicznych prowadzonych w ramach ogólnoświatowego programu SARIL-RA. Preparat ten wykazał klinicznie istotną skuteczność, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z konwencjonalnymi lekami LMPCh, w tym z metotreksatem, pod względem łagodzenia objawów podmiotowych i przedmiotowych, poprawy funkcjonowania fizycznego oraz hamowania progresji radiologicznej RZS u około 1743 pacjentów z RZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Lek Kevzara powinien być stosowany w skojarzeniu z metotreksatem lub innym konwencjonalnym LMPCh, bądź w ramach monoterapii w przypadkach nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania metotreksatu lub LMPCh. Zalecana dawka preparatu wynosi 200 mg co dwa tygodnie w postaci wstrzyknięcia podskórnego. Dawkę można obniżyć z 200 mg do 150 mg co dwa tygodnie, w celu skorygowania nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe