Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowy marker aktywności w chorobie Stilla wieku dorosłego

Źródło: Zhihong Wang, Huihui Chi, Yue Sun et al. Serum sTREM-1 in adult-onset Still’s disease: a novel biomarker of disease activity and a potential predictor of the chronic course. Rheumatology 2020;59:3293–3302.
Opracowała: Ewa Morgiel
Autor: Anna Soboń |Data: 17.11.2020
 
 
Dzięki badaniom naukowców, być może zwiększą się możliwości diagnostyczne w chorobie Stilla wieku dorosłego (adult-onset Still’s disease, AOSD). Zhihong Wang i wsp. analizowali przydatność w diagnostyce i rokowaniu u chorych z AOSD, nowego biomarkera – receptora aktywującego komórki szpikowe (triggering receptor expressed on myeloid cells-1, TREM-1).
Białko to ulega głównie ekspresji na neutrofilach i monocytach. Uczestniczy ono w odpowiedzi zapalnej poprzez pobudzanie produkcji prozapalnych cytokin i chemokin. Jego rozpuszczalna forma (sTREM-1) wykrywana jest we krwi. Dotychczasowe dane wskazują na przydatność sTREM-1 w diagnostyce chorób o podłożu infekcyjnym (np. posocznicy), jak i nieinfekcyjnych chorobach zapalnych, w tym w reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs), toczniu układowym, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

Dane opublikowane przez grupę chińskich badaczy wskazują, że stężenia sTREM-1 u chorych z AOSD korelują z aktywnością choroby. Ponadto zwiększone stężenia biomarkera sTREM-1 na początku choroby zwiększają ryzyko przewlekłego przebiegu schorzenia.

Wnioski oparto na analizie stężeń sTREM-1 w surowicy krwi 108 chorych na AOSD (w tym 72 chorych z aktywną postacią choroby), 88 chorych na rzs i 112 badanych stanowiących grupę kontrolną. Obserwacje wykazały znacząco wyższe stężenia sTREM-1 w surowicy krwi u chorych na AOSD, w porównaniu do pacjentów chorujących na rzs, czy osób zdrowych. Stężenia sTREM-1 u chorych na rzs były wyższe, niż populacji zdrowej, a sTREM-1 u chorych z aktywnym AOSD były wyższe, w porównaniu do tych z nieaktywnym AOSD. Stężenia biomarkera korelowały z aktywnością choroby, stężeniami ferrytyny, białka C-reaktywnego, liczbą białych krwinek oraz stężeniami prozapalnych cytokin – IL-1beta i IL-6. Wysokie wartości sTREM-1 (> 526.4475 pg/ml) stwierdzane na początku choroby, stanowiły niezależny czynnik ryzyka przewlekłego przebiegu AOSD.

Rokowanie dotyczące przebiegu AOSD jest trudne. Przedstawione wyniki badania wskazują, że będzie możliwa identyfikacja pacjentów obciążonych dużym ryzykiem przewlekłego przebiegu AOSD, już na bardzo wczesnym etapie choroby. Wysokie wartości sTREM-1 na początku choroby mogą wskazywać na większe prawdopodobieństwo przewlekłej postaci AOSD. Podobnie jak w przypadku innych chorób zapalnych, w AOSD wykazano korelację stężeń sTREM-1 z aktywnością choroby.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe