SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Obraz kliniczny zespołu Sjögrena a miejsce zamieszkania
 
Etiologia PZS pozostaje nieznana. Hipotetycznie zakłada się, iż u osobników podatnych genetycznie przy zadziałaniu określonych czynników środowiskowych może dojść do zachorowania. Dlatego miejsce zamieszkania oraz pochodzenie etniczne może warunkować obraz kliniczny choroby.
Przeanalizowano dane 7748 kobiet i 562 mężczyzn z rozpoznaniem PZS leczonych w 20 ośrodkach klinicznych usytuowanych na pięciu kontynentach. Zdecydowaną większość, bo aż 78% (6174) stanowili chorzy rasy białej, 1066 (14%) miało pochodzenie azjatyckie, 393 (5%) – latynoamerykańskie, 103 (1%) afro-amerykańskie, a 147 (2%) miało inne pochodzenie. U afro amerykanów chorobę rozpoznano średnio o 7 lat wcześniej w porównaniu z chorymi rasy białej. Porównując stosunek chorych kobiet i mężczyzn największe dysproporcje zaobserwowano u Azjatów 27:1, a najmniejsze wśród Aforamerykanów: 7:1. Częstość zgłaszania objawów suchości (jamy ustnej i oka) była najniższa u chorych pochodzenia azjatyckiego, a najwyższy odsetek dodatniego wyniku biopsji ślinianki odnotowano u chorych rasy białej i latynoamerykańskiej.

W analizie zmienności fenotypu pacjentów w zależności od zamieszkania między północą i południem w Ameryce zauważono częstszą obecność przeciwciał ANA w Ameryce w ośrodkach usytuowanych na północy. W Europie u chorych zamieszkałych na południu częściej obecne były przeciwciała ANA i specyficzne anty Ro/La.

U 54% pacjentów stwierdzono rodzinne występowanie choroby, jeżeli oprócz pokrewieństwa podobne były narażenia środowiskowe, natomiast 46%- gdy inne były czynniki środowiskowe.

W pracy udowodniono, iż istnieją różnice fenotypu choroby w zależności od pochodzenia etnicznego i miejsca zamieszkania, co warto uwzględnić w trakcie prowadzenia badań diagnostycznych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe