Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pacjenci z obturacyjnym bezdechem sennym mają większe ryzyko wystąpienia dny moczanowej

Źródło: AK/The Risk of Gout Among Patients With Sleep Apnea: A Matched Cohort Study. Arthritis Rheumatol. 2019 Jan;71(1):154-160
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.01.2019
 
 
Obturacyjny bezdech senny (obs) i dna moczanowa często współistnieją ze schorzeniami z kręgu chorób metabolicznych. Wydaje się mechanizmy związane z hipoksją w przebiegu obs, wyrzutem katecholamin i współistniejącym nadciśnieniem tętniczym, mogą wpływać na przemiany nukleotydów, zwiększając ryzyko hyperurykemii. Ostatnie doniesienia badaczy brytyjskich wskazują, że pacjenci z obs obarczeni są zwiększonym ryzykiem wystąpienia dny moczanowej. Nie bez znaczenia jest także BMI pacjenta.
Retrospektywna analiza brytyjskiej bazy danych UK Clinical Practice Research Datalink, w okresie 1990-2015 wykazała, że pacjenci z rozpoznaniem obs mają większe w porównaniu do osób bez obs ryzyko wystąpienia dny moczanowej – HR 1,42 (współczynnik zachorowalności na 1000 pacjento-lat, odpowiednio 7,83 vs 4,03). Ryzyko wystąpienia dny było największe w okresie pierwszych 1-2 lat od rozpoznania obs, co obserwowano szczególnie w odniesieniu do pacjentów z nadwaga i otyłością (HR 1,64). U chorych z obs i prawidłową masą ciała (BMI w zakresie normy) ryzyko wystąpienia dny było większe w późniejszym okresie od rozpoznania obs (2-5 lat, HR 2,02) i było ono większe niż u badanych z nieprawidłowo wysokim BMI. Wskazuje to, iż ryzyko wystąpienia hyperurykemii i dny jest zależne nie tylko od wartości BMI. Badaniem objęto ponad 15,8 tys. osób z obs i blisko 63,3 tys. osób bez obs stanowiących grupę kontrolną. Średni okres obserwacji wyniósł 5,8 lat.

Biorąc pod uwagę patomechanizm rozwoju hyperurykemii i dny moczanowej w przebiegu obs, postępowanie z zastosowaniem CPAP (stale dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych) mogłoby potencjalnie korzystnie wpływać na ryzyko hyperurykemii, jednak dotychczasowe dane są ograniczone, a obserwacje podają sprzeczne wyniki.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe