REUMATOLOGIA
Spondyloartropatie
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Postać spondyloartropatii i łuszczyca a ryzyko chorób towarzyszących

Źródło: Ángeles Puche-Larrubia M, Ladehesa-Pineda L, Font-Ugalde P i wsp. Distribution of comorbidities in spondyloarthritis with regard to the phenotype and psoriasis: data from the ASAS-COMOSPA study. Ther Adv Musculoskel Dis 2021, Vol. 13: 1–12
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 26.10.2021
 
 
Wyniki badania wskazują, że u pacjentów z rozpoznaniem spondyloartropatii czynnikami wpływającymi na ryzyko sercowo-naczyniowe są: manifestacja obwodowa choroby oraz łuszczyca. Wśród chorych z obwodową postacią spondyloartropatii i współistniejącą łuszczycą istotnie częściej występowały: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe i cukrzyca.
Choroby reumatyczne ze względu na współistniejący przewlekły proces zapalny obarczone są większym ryzykiem występowania schorzeń współistniejących, szczególnie chorób sercowo-naczyniowych. Dane z piśmiennictwa wskazują, że obok tych ostatnich w populacji chorych na spondyloartropatie seronegatywne częściej niż w populacji ogólnej występują również choroby metaboliczne kości, infekcje i nowotwory.

Wyniki wieloośrodkowego, międzynarodowego badania ASAS-COMOSPA (Assessment in SpondyloArthritis International Society-COMOSPA) wskazują, że postać obwodowa spondyloartropatii oraz łuszczyca są związane z częstszym występowaniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Wśród pacjentów z postacią obwodową spondyloartropatii i łuszczycą częściej obserwowano nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię i cukrzycę (odpowiednio 44,9%, 34%, 8,8%), w porównaniu z chorymi z postacią osiową, bez łuszczycy (odpowiednio: dla dyslipidemii – 14,2%, dla cukrzycy – 4,1%). Analizując tylko subpopulację pacjentów z osiową postacią spondyloartropatii, współistnienie łuszczycy, związane było z dwukrotnie większą częstością nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, cukrzycy oraz wartościami Framingham score ≥15. Wśród chorych z łuszczycą fenotyp osiowej spondyloartropatii łączył się z dwukrotnie mniejszą częstością nadciśnienia tętniczego przy wartościach Framingham score ≥15, w porównaniu z fenotypem obwodowym. Nie wykazano różnic w częstości chorób metabolicznych kości pomiędzy analizowanymi subpopulacjami. Tak wynika z analizy niemal 3,3 tysiąca badanych z rozpoznaniem spondyloartropatii osiowej (n = 3007, obecne zmiany o charakterze sacroiliitis w badaniu RTG lub MRI) lub obwodowej (n = 284, nieobecne zmiany w RTG/MRI oraz zajęcie stawów obwodowych). W każdej z postaci wyodrębniono podgrupę z towarzyszącą łuszczycą skóry/paznokci lub bez. Analizowane grupy były zbliżone pod względem ekspozycji na dym tytoniowy. Różniły się natomiast pod względem czasu trwania choroby – najdłuższy w podgrupie fenotypu osiowego z łuszczycą (średnio 10,2 roku), najkrótszy w grupie z manifestacją obwodową, bez zmian łuszczycowych (średnio 6 lat).

Rezultaty badania wskazują, że w populacji pacjentów z rozpoznaniem spondyloartropatii czynnikami wpływającymi na ryzyko sercowo-naczyniowe są: manifestacja obwodowa choroby oraz łuszczyca. Wśród chorych z obwodową postacią spondyloartropatii i współistniejącą łuszczycą istotnie częściej występowały nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca oraz Framingham score ≥15. Ponadto wykazano, że obecność łuszczycy, niezależnie od postaci spondyloartropatii, koreluje z większym ryzykiem sercowo-naczyniowym – wskazuje to na konieczność jego monitorowania w tej grupie chorych.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.