SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Potencjalne objawy prowadzące do RZS
 
W marcowym wydaniu Annals of Rheumatic Disease opublikowano definicję EULAR objawów stawowych, które są związane z zachorowaniem na RZS w przyszłości.
Zachorowanie na RZS jest procesem wieloetapowym. U osoby predysponowanej pod wpływem czynników środowiskowych ma miejsce zainicjowanie procesu autoimmunologicznego będącego elementem patogenezy RZS. Kolejnym etapem jest okres występowania u chorego objawów chorobowych, ale jeszcze bez klinicznie wyrażonego zapalenia stawów (zapalenia błony maziowej). Właśnie ten etap rozwoju RZS wzbudza zainteresowanie reumatologów. Jak wskazują dotychczasowe dane, włączenie leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) na wczesnym etapie choroby poprawia rokowanie, skraca czas do osiągnięcia remisji, a co więcej umożliwia uzyskanie również trwałej remisji. Koncepcja wytypowania wśród pacjentów z bólami stawów tych, którzy w przyszłości zachorują na RZS stała się podstawą projektu przeprowadzonego przez grupę ekspertów pod auspicjami EULAR.

W oparciu o wiedzę i doświadczenie grupy roboczej składających się między innymi z 18 reumatologów z 15 krajów europejskich, metodą konsensusu ustalono 7 objawów będących predykatorami RZS.
Poniższe parametry znajdują zastosowanie u pacjentów z bólami stawów bez klinicznie jawnego zapalenia stawów i bez innych chorób, czy innych przyczyn bólu stawów.

Objawy podmiotowe:
-czas trwania obecnych dolegliwości stawowych <1 rok;
-objawy dotyczące stawów śródręczno-paliczkowych;
-czas trwania sztywności porannej ≥ 60min;
-dolegliwości stawowe najbardziej nasilone wcześnie rano;
-w wywiadzie rodzinnym krewny 1 stopnia z rozpoznaniem RZS.

Objawy przedmiotowe:
-trudności w zaciśnięciu pięści;
-dodatni test ściskania okolicy stawów śródręczno-paliczkowych.

Przy spełnionych 3/7 parametrach stwierdzono wysoką (>90%) czułość dla ustalonej definicji, natomiast przy spełnieniu 4/7 parametrów wysoka jest specyficzność (>90%).

Ustalenie definicji objawów prodromalnych dla RZS daje możliwość prowadzenia badań klinicznych obserwacyjnych i interwencyjnych. Być może w przyszłości do ustalonej listy będzie można włączyć kolejne parametry obejmujące wyniki badań laboratoryjnych i/lub obrazowych.

Dla praktykujących reumatologów już dzisiaj korzystanie z ustalonej definicji może być cenną pomocą w codziennym kontakcie z pacjentem. Gdy ryzyko zachorowania na RZS jest wysokie można odpowiednio ukierunkować dalszą diagnostykę i ściśle monitorować stan zdrowia pacjenta.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe