REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych na RZS – czynniki ryzyka

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Yen-Ju Chen, Shih-Chia Liu, Kuo-Lung Lai i wsp. Factors associated with risk of major adverse cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide, population-based, case-control study. Ther Adv Musculoskel Dis 2021, Vol. 13: 1–20
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 15.10.2021
 
 
Tagi: MACE, RZS, Tajwan, badanie
Wyniki opublikowanych badań dostarczyły szerszej wiedzy na temat czynników ryzyka wystąpienia MACE w grupie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Analiza danych ponad 108 tys. pacjentów wykazała, że na wzrost tego ryzyka miały wpływ niektóre z przyjmowanych leków, choroby towarzyszące oraz współistniejące.
Choroby sercowo-naczyniowe stanowią jedną z wiodących przyczyn zgonów w populacji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Wyniki ostatnio opublikowanych badań dostarczyły szerszej wiedzy na temat czynników ryzyka poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych (major adverse cardiovascular events, MACE) w tej grupie pacjentów.

Analiza danych ponad 108 tys. pacjentów pochodzenia azjatyckiego z nowo rozpoznanym RZS wykazała, że czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia MACE były niektóre z przyjmowanych leków – cyklosporyna, niesteroidowe leki przeciwzapalne (z wyjątkiem naproksenu), leki przeciwpłytkowe. Na wzrost tego ryzyka miały też wpływ choroby towarzyszące – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe w przypadku niestosowania leków obniżających stężenie cholesterolu, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Ryzyko pojawienia się MACE było ponadto większe w grupie pacjentów poniżej 65. roku życia, obciążonych chorobami współistniejącymi. Korzystne w kontekście wystąpienia MACE okazało się stosowanie leków modyfikujących przebieg choroby – metotreksatu, hydroksychlorochiny, golimumabu, abataceptu.

MACE zdefiniowano jako połączenie zawału mięśnia sercowego, rewaskularyzacji wieńcowej, udaru niedokrwiennego i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Z badania wykluczono osoby, u których niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe wystąpiły przed ustaleniem rozpoznania RZS. Grupę kontrolną stanowili pacjenci z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów i negatywnym wywiadem w kierunku MACE, dobrani pod względem płci, wieku i czasu trwania RZS. Analizą objęto dane zgromadzone w krajowej bazie danych Taiwan’s National Health Insurance Research Database, pochodzące z lat 2004–2012. Wśród ponad 108 tys. badanych epizod zdefiniowany kryteriami MACE wystąpił w analizowanym okresie u 7 proc. chorych, a współczynnik zapadalności dla populacji bez podziału na płeć wynosił 145,78 na 10 tys. pacjentolat.

Opracowanie: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.