REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Powikłania położnicze w populacji pacjentek z rozpoznaniem idiopatycznych miopatii zapalnych

Źródło: Weng Ian Che, Karin Hellgren, Olof Stephansson, Ingrid E Lundberg, Marie Holmqvist. Pregnancy outcomes in women with idiopathic inflammatory myopathy, before and after diagnosis—a population-based study. Rheumatology (Oxford) 2020 Sep; 59(9): 2572–2580.
Opracowała: Marta Madej
Redaktor: Anna Soboń |Data: 21.09.2020
 
 
Kolejne dane potwierdzają konieczność wielospecjalistycznej opieki medycznej nad ciężarnymi z układowymi chorobami tkanki łącznej. Obserwacje oparte na analizie danych pochodzących z krajowych rejestrów szwedzkich wskazują, że kobiety z rozpoznaniem idiopatycznych miopatii zapalnych (IIM, idiopathic inflammatory myopathy) obciążone są istotnie większym ryzykiem powikłań ciążowych w postaci porodu drogą cięcia cesarskiego (skorygowane ryzyko względne aRR 1,98), porodu przedwczesnego (aRR 3,35) oraz niskiej masy urodzeniowej płodu (aRR 5,69).
Jak się jednak okazuje ryzyko powikłań okołoporodowych dotyczy nie tylko kobiet z już ustalonym rozpoznaniem choroby tkanki łącznej. Autorzy szwedzkiego badania (Weng Ian Che i wsp.) odnotowali większe, w odniesieniu do kobiet bez rozpoznania IIM, ryzyko porodu drogą cięcia cesarskiego (17.39% vs 11.17%) oraz porodu operacyjnego drogą pochwową (17.39% vs 5.96%) na 1-3 lata przed ustaleniem rozpoznania IIM. Wynika z tego, że pacjentki z subklinicznymi objawami IIM, już na bardzo wczesnym etapie schorzenia mogą mieć zwiększone, w porównaniu do zdrowych kobiet , ryzyko powikłań położniczych, jednak mniejsze niż w przypadku pacjentek z pewnym rozpoznaniem choroby. Odnośnie ostatniej obserwacji, badana grupa była zbyt mała dla istotności statystycznej, co wymaga dalszych badań.

Wnioski oparto na analizie danych rejestrowych (Swedish National Patient Register, Medical Birth Register) pochodzących z lat 1998 - 2016, obejmując analizą zarówno chore wymagające hospitalizacji, jak i leczone ambulatoryjnie (co umożliwiło ocenę pacjentek ze zróżnicowanym przebiegiem klinicznym miopatii). W rejestrze odnotowano 985 kobiet z rozpoznaniem IIM, a wśród nich blisko 800 ciąż pojedynczych.

Z wcześniejszych badań wiadomo, że czynnikami wpływającymi na ryzyko powikłań położniczych w populacji pacjentek z IIM są między innymi: aktywna postać choroby, ujawnienie się choroby we wczesnym okresie ciąży, obecność przeciwciał antysyntetazowych, czy zwiększone wartości enzymów mięśniowych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.