REUMATOLOGIA
Toczeń rumieniowaty układowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przyczyny umieralności w populacji chorych z toczniem rumieniowatym układowym

Źródło: Melinda Kedves, Fruzsina Kosa, Peter Kunovszki et al. Large-scale mortality gap between SLE and control population is associated with increased infection-related mortality in lupus. Rheumatology 2020;59:3443–3451.
Opracowała: Marta Madej Redaktor: Anna Soboń |Data: 07.12.2020
 
 
Opierając się na danych pochodzących z krajowego rejestru Hungarian National Health Insurance Fund Administration (NHIF) database – obejmującego populację Węgier, naukowcy przeanalizowali zapadalność, śmiertelność oraz przyczyny zgonów wśród dorosłych chorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU).
Retrospektywnym (lata 2008-2017) badaniem objęto grupę 7888 chorych na TRU wśród których wydzielono dwie podgrupy: (1) pacjenci z rozpoznaniem TRU (n=4503) oraz (2) pacjenci z TRU, którzy otrzymali leczenie z tego powodu w okresie pierwszych 6 miesięcy od rozpoznania (n=2582). Grupę kontrolną stanowiła dobrana pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania populacja osób niechorujących na TRU.

Szczyt zachorowań na TRU przypadał między 30, a 49 rokiem życia (średni wiek w chwili rozpoznania wynosił 46-47 lat). Obserwowano zwiększającą się na przestrzeni czasu częstość występowania TRU - od 36 to 70/100 000 osób, w analizowanym okresie. Szacowane prawdopodobieństwo przeżycia wynosiło w pierwszym roku od rozpoznania - 98%, w trzecim 94 i 95%, a w piątym 91.8 i 89.6%, odpowiednio w grupach (1) i (2). Było ono statystycznie krótsze w porównaniu do grupy kontrolnej. Standaryzowany współczynnik umieralności wynosił 1,63 i 2,09, odpowiednio dla podgrupy (1) i (2). Analiza porównawcza przyczyn zgonów w populacji chorych na TRU i w grupie kontrolnej, wykazała podobną częstość zgonów z przyczyn sercowych i naczyniowo-mózgowych w obu populacjach. Odnotowano znacząco większą częstość zgonów z powodu infekcji w populacji chorych na TRU, natomiast mniejszą liczbę z przyczyn nowotworowych.

Zwiększone ryzyko śmiertelności z powodu infekcji, związane było głównie ze zwiększoną częstością przypadków posocznicy/sepsy, co znalazło potwierdzenie również w badaniach autopsyjnych. Odnotowano ponadto większe, w porównaniu do osób non-TRU, ryzyko śmiertelności z powodu hematologicznych chorób nowotworowych. Wyniki badania zwracają uwagę na konieczność odpowiedniej prewencji powikłań infekcyjnych i właściwego leczenia infekcji w populacji chorych na TRU.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe