REUMATOLOGIA
Reumatologia wieku dziecięcego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rekomendacje i zalecenia EULAR/PReS dotyczące opieki nad chorymi na młodzieńcze postaci chorób reumatycznych w okresie przejścia w dorosłość

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: RN/AK
Choroby reumatyczne o początku w wieku rozwojowym mają z reguły wysoką aktywność, około połowy młodocianych pacjentów wchodzi w dorosłość z czynną, aktywną chorobą lub ma nawroty w pierwszych latach dorosłości. W konsekwencji większość młodych ludzi w okresie przejściowym wymaga stałego, często długotrwałego leczenia wielolekowymi terapiami z zastosowaniem leków immunosupresyjnych.
W trakcie choroby występują następstwa, powikłania i niekiedy zaburzenia rozwojowe wynikające z przebiegu choroby, chociaż dzięki nowoczesnym schematom terapeutycznym w wielu przypadkach przejście do dorosłości dokonuje się w okresie remisji klinicznej w trakcie leczenia farmakologicznego.

Należy pamiętać, że wszyscy pacjenci z chorobami reumatycznymi o początku w wieku rozwojowym są w znacznym stopniu zagrożeni niepełnosprawnością, wczesnymi poważnymi powikłaniami w przebiegu choroby oraz ograniczeniami w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym w późniejszych latach życia.
Na podstawie danych literaturowych wiemy, że obecnie połowa młodych ludzi z chorobami reumatycznymi nie miała udanego transferu do ośrodków reumatologicznych dla dorosłych, dlatego przejście do dorosłości w stało się palącym problemem.

Standardy i zalecenia EULAR/PReS w zakresie opieki przejściowej nad młodymi ludźmi z chorobami reumatycznymi przedstawiono poniżej:
www.termedia.pl/Rekomendacje-i-zalecenia-EULAR-PReS-dotyczace-opieki-nad-chorymi-na-mlodziencze-postaci-chorob-reumatycznych-w-okresie-przejscia-w-doroslosc,104,33316,1,0.html
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.