REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rytuksymab w leczeniu zaostrzeń zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami ANCA

Źródło: Smith RM, Jones RB, Specks U, Bond S, Nodale M, Aljayyousi R, Andrews J, Bruchfeld A, Camilleri B, Carette S, Cheung CK, Derebail V, Doulton T, Forbess L, Fujimoto S, Furuta S, Gewurz-Singer O, Harper L, Ito-Ihara T, Khalidi N, Klocke R, Koening C, Komagata Y, Langford C, Lanyon P, Luqmani RA, Makino H, McAlear C, Monach P, Moreland LW, Mynard K, Nachman P, Pagnoux C, Pearce F, Peh CA, Pusey C, Ranganathan D, Rhee RL, Spiera R, Sreih AG, Tesar V, Walters G, Weisman MH, Wroe C, Merkel P, Jayne D; RITAZAREM coinvestigators; Ann Rheum Dis. 2020 Sep;79(9):1243-1249.
Opracowała: Ewa Morgiel
Redaktor: Anna Soboń |Data: 17.09.2020
 
 
Zapalenie naczyń związane z przeciwciałami ANCA (ANCA associated vasculitis- AAV) obejmuje głównie dwie jednostki chorobowe ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (granulomatosis with polyangiitis-GPA) oraz mikroskopowe zapalenie naczyń (microscopic polyangiitis - MPA). W przypadku niepodjęcia leczenia, śmiertelność 2 letnia przy tym rozpoznaniu wynosi 93%. W leczeniu indukującym remisję stosowany jest cyklofosfamid (CYC) oraz rytuksymab (RTX) w połączeniu z glikokortykosteroidami w wysokich dawkach. Mimo dobrej odpowiedzi na takie leczenie niestety u większości chorych ma miejsce nawrót objawów choroby, a kluczowym problemem przy przewlekłym leczeniu jest kwestia bezpieczeństwa terapii.
Nawrót choroby zdefiniowano jako wystąpienie 1 dużego lub 3 małych kryteriów w ocenie BVAS/WG. W leczeniu indukującym remisję zastosowano schemat czterech wlewów RTX co tydzień w dawce 375mg/m2 p.c. oraz glikokortykosteroidy w dawce ustalanej indywidualnie przez badacza według jednego z dwóch schematów 1mg/kg m.c. max. 60mg/dobę lub 0,5mg/ kg m.c. max. 30mg/dobę ze stopniową redukcją do dawki 10mg/dobę w czwartym miesiącu (w obu schematach). Remisję zdefiniowaną jako BVAS ≤1 przy dawce prednizolonu ≤10mg/dobę udało się osiągnąć u 90% chorych, niezależnie od stosowanej dawki GKS (u 29% ustalono schemat wysokich dawek). Tylko u 6 chorych nie osiągnięta ustalonego celu leczenia. Czterech chorych zmarło z powodu zapalenia płuc (n=2), incydentu naczyniowo-mózgowego (1) oraz zapalenia naczyń (1). U 14,3% odnotowano poważne zdarzenia niepożądane i jest to mniejszy odsetek niż w innych badaniach dotyczących terapii RTX w AAV co odniesiono do mniejszych dawek GKS.

Stosowanie RTX w połączeniu z GKS w zaostrzeniach zapalenia naczyń AAV jest powszechnie stosowaną strategią w praktyce klinicznej. Przytoczone badanie jest ważne z uwagi na jego prospektywny charakter, dużą liczbę uczestników z przewlekłym przebiegiem choroby i tym samym wiarygodność uzyskanych danych. Warto zwrócić uwagę na uzyskane wyniki: dobrą skuteczność RTX w indukowaniu remisji w zaostrzeniu AAV niezależnie od dawki GKS oraz profil bezpieczeństwa takiej terapii.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.