SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentek z MIZS
 
Dane pochodzące z obserwacji kanadyjskich wskazują na zwiększone ryzyko powikłań poporodowych wśród pacjentek chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS).
W omawianej populacji zaobserwowano większą w porównaniu do grupy kontrolnej częstość występowania powikłań związanych z zastosowaną analgezją (0,65% vs 0,33%; aRR 2,17), większą częstość krwawień poporodowych (21,06% vs 7,6%; aRR 2,75) oraz epizodów choroby zakrzepowo-zatorowej (w tym zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej, aRR 5,27). Co ciekawe, u pacjentek tych rzadziej występowały urazy okołoporodowe (6,7% vs 8,7%; aRR 0,78), a przede wszystkim rzadziej występowały epizody depresyjne w okresie obserwacji trwającym rok (aRR 0,52). W przytaczanym badaniu częstość epizodów depresyjnych wśród badanych z MIZS wynosiła 5,9% i była mniejsza w stosunku do wcześniej przytaczanych danych dotyczących ogółu populacji kanadyjskiej (nawet do 8,75%), co może nasuwać pytanie o niedoszacowanie problemu. Jednak pomimo, że ryzyko depresji wśród chorych na zapalne choroby stawów jest zwiększone, wyniki innych badań obserwacyjnych pośrednio mogą potwierdzać fakt o braku niekorzystnego wpływu ciąży i okresu poporodowego na stan psycho-emocjonalny pacjentek.

Jedną z przyczyn większego ryzyka powikłań krwotocznych może być stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w okresie ciąży. Wśród powodów zwiększonego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych upatruje się wpływu mediatorów stanu zapalnego na układ krzepnięcia oraz dysfunkcję śródbłonka. Wyniki badania wskazują na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi oraz prowadzenie profilaktyki powikłań krwotocznych oraz zakrzepowo-zatorowych w grupie chorych na MIZS. W tym ostatnim przypadku na przykład poprzez odpowiednie nawodnienie oraz wczesne uruchamianie pacjentek.

Obserwacje oparto na retrospektywnej analizie kanadyjskiej bazy danych (Quebec,Kanada), obejmując badaniem chore z rozpoznaniem MIZS, będące w pierwszej ciąży (n=1681) oraz dobraną grupę kontrolną (n=6724).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe