SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ryzyko drugiego nowotworu złośliwego u chorych z RZS leczonych lekami biologicznymi
 
Wpływ leczenia biologicznego (zwłaszcza inhibitorów TNF alfa) na ryzyko wystąpienia nowotworu jest przedmiotem ciągłych obserwacji. Nie do końca jaska jest rola cytokiny TNF alfa w procesie onkogenezy.
Leki biologiczne są powszechnie stosowane u chorych od kilkunastu już lat i wydają się być bezpieczne. W związku z poprawą wyników leczenia onkologicznego w ostatnim czasie, coraz więcej uwagi poświęca się problemowi wystąpienia drugiego/kolejnego nowotworu u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych biologicznie. U chorego z przeszłością onkologiczna ma miejsce kumulacja czynników, które mogą go predysponować do kolejnej choroby nowotworowej np. czynniki genetyczne lub środowiskowe, dodatkowo wynikające z leczenia przeciwnotworowego (chemio/radioterapii) oraz przewlekłego stanu zapalnego.

W latach 2000-2011 w duńskim rejestrze leczenia biologicznego zgromadzono dane 15286 chorych z RZS leczonych biologicznie (biologicznymi lekami modyfikującym przebieg choroby- bLMPCh). Analizowano chorych z rozpoznaniem pierwszej choroby nowotworowej, którzy kiedykolwiek stosowali leki biologiczne (n=502). Zastosowano podział grupy badanej na stosujących bLMPCh wyłącznie przed rozpoznaniem pierwszego nowotworu n=190, stosujących bLMPCh wyłącznie po rozpoznaniu pierwszego nowotworu n=220 oraz chorych z RZS z bLMPCh zarówno przed jak i po rozpoznaniu pierwszego nowotworu n=92. Grupę kontrolną stanowili chorzy z RZS bez leczenia biologicznego. W analizie oddzielenie rozpatrywano leczonych rytuksymabem (preferowanym u osób z chorobą onkologiczną, gdyż lek ten używany jest w onkologii) oraz inhibitorami TNF alfa. Obliczeń dokonano w przeliczeniu na pacjentolata, a wynik korygowana o wiek, płeć, typ nowotworu, rozmiar nowotworu. Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wystąpienia drugiego nowotworu u chorych z RZS leczonych lekami biologicznymi niezależnie od czasu stosowania tych leków czy typu nowotworu. W ocenie śmiertelności stwierdzono nieco wyższe ryzyko zgonu u chorych z leczeniem biologicznym- ale wynik ten nie był istotny statystycznie i nie pozwala na jednoznaczną interpretację zwłaszcza wobec małej liczebności grupy.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe