REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Ryzyko infekcji w zapaleniach naczyń związanych z przeciwciałami ANCA

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Anna Soboń
|
Źródło: Shifa H. Sarica, Neeraj Dhaun, Jan Sznajd et al. Characterizing infection in anti-neutrophil cytoplasmic antibody–associated vasculitis: results from a longitudinal, matched-cohort data linkage study. Rheumatology 2020;59:3014–3022.
Opracowała: Marta Madej
Pacjenci z zapaleniami naczyń związanymi z przeciwciałami ANCA (ANCA-associated vasculitis, AAV) mają zwiększone ryzyko infekcji w porównaniu do reszty populacji. Według danych przedstawionych przez naukowców z Wielkiej Brytanii, ryzyko wystąpienia infekcji (potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi) u chorych na AAV jest ponad siedmiokrotnie większe niż w populacji ogólnej (IRR (incidence rate ratio, względna częstość epizodów) 7,3), a ryzyko wystąpienia ciężkiej infekcji wymagającej hospitalizacji ponad czterokrotnie większe (IRR 4,4).
W populacji chorych na AAV częściej również stosowano antybiotykoterapię zlecaną przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (IRR 2,2). U 55,4% chorych na AAV, w okresie obserwacji, stwierdzono co najmniej jedną infekcję potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi, a u 35,6% infekcję wymagającą hospitalizacji.

Wyniki badania wskazują, że zwiększone ryzyko infekcji utrzymywało się przez cały ośmioletni okres follow-up, jednak największe było w pierwszym roku obserwacji (szczególnie w pierwszym miesiącu obserwacji). Do najczęstszych czynników patogennych, spośród ponad 60 zidentyfikowanych, zaliczono te z rodzaju Escherichia - najczęstszy patogen zarówno w grupie AAV, jak i w grupie kontrolnej. Odnotowano natomiast znaczące różnice w częstości występowania (częściej w populacji AAV) infekcji o etiologii Herpes simlex/zoster (IRR 12,5), Candida (IRR 11,4), Clostridium (IRR 9,2), Enterococcus (IRR 5,3) oraz Enterobacter (IRR 5,2). Głównymi lokalizacjami infekcji były drogi moczowe (27%), infekcje krwiopochodne (22,3%) i dolne drogi oddechowe (19,9%). Nie wykazano na podstawie rekordów medycznych, aby w żadnym spośród stwierdzonych przypadków zgonów u chorych na AAV jedną z nich była bezpośrednio infekcja.

Wnioski oparto na analizie rekordów pochodzących z medycznych baz danych, zgromadzonych od 379 chorych na AAV i 1859 osób stanowiących grupę kontrolną. Średni okres obserwacji wynosił 3,5 roku.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.